כה - שמיטה

בעיטות של גאולה

אין ספק שבחורים יקרים אלו שעלו מעלה מתוך לימוד תורה הם בחינת כפרה לכלל ישראל , הרב ליאור על התעלות והתחזקות בלימוד תורה, ועל התעצמות באחיזה בארץ-ישראל.

הרה"ג דוב ליאור | ר"ח ניסן תשס"ח