כה - שמיטה

להחמיר במקום איבה

המציאות, שבה אנשים בעלי עמדות הלכתיות שונות, אוכלים ומסבים יחד , מעמידה התלבטות ביחס בין הקפדה לפגיעה בחבר, הרב יהודה עמיחי על היסודות ההלכתיים של התנהלות חברתית.

הרב יהודה עמיחי | ר"ח ניסן תשס"ח