ישיבת בין הזמנים - קיץ תש"פ

מעלת ט"ו באב

מתוך ישיבת בית הזמנים המקוונת של אירגון "עיתים לתורה".

הרב דוד פנדל | ט"ו אב תש"פ