ט"ו באב

יום בו כלו מתי מדבר

יום שבו ניתנו מתי ביתר לקבורה ויום שבו כלו מתי מדבר המרחק הרב שבין שני טעמים אלו, והלימוד המשותף שבניהם. אין להפריד בין התורה והארץ.

הרב הגאון שאול ישראלי זצ"ל | שבת נחמו תרצ"ח