ט"ו באב

הרמב"ם ו'יום תבר מגל'

לדעת הרמב"ם היו כורתים עצים למערכה גם לאחר ט"ו באב, ודברי חז"ל בענין זה הם סמליים, וכוונתם לאנשים שמשולים לעצים.

הרב מרדכי הוכמן | טו באב תשע"ה