גלות וגאולה

ואף על פי כן, ראשית צמיחת גאולתנו

למרות הקשיים והטרוניות, אסור לשכוח שהקמת המדינה, הפרחת השממה וקיבוץ הגלויות הן התגשמות של נבואות הגאולה. באדיבות העיתון בשבע

הרב אברהם וסרמן | אייר התשע"ה