התבוננות כללית

גישות שונות בהתייחסות למדינת ישראל

התעקשות על החלום בשלמותו עלולה להביא ליאוש בעקבות הנפילות. גם ויתור על החלום יעצור את התקדמותנו. אין מנוס מדרך הזהב: לשאוף לגדלות מתוך הכרה במציאות.

הרב יהודה מלמד | א' אייר תש"ע