תקופתנו בתהליך הגאולה

זו עצמאות זו?!

נכון, יש לנו מדינה וצבא וכלכלה חזקה, אבל כל עוד נמשכת התלות בארה"ב, אנחנו לא עצמאים לגמרי.

הרב חגי לונדין | תש"ע