רביבים

סיפורי ארץ ישראל הישנה והטובה

*ספר חדש רצוף אהבה גדולה לעם, לארץ ולמדינה, ובמיוחד לאנשים שהקדישו את חייהם לתקומת ישראל *מאה סיפורים שנכתבו ברוחה הטובה של הציונות הדתית הקלאסית *פרשת ילדי טהרן שנמלטו מפולין מאימת המלחמה, נדדו בין ארצות למעלה משלוש שנים וידעו סבל רב עד שזכו להגיע ארצה *למרות המשקעים שנותרו בהם, ילדי טהרן השתלבו היטב ברקמת החיים בארץ *דברי הרב קוק בחנוכת האוניברסיטה העברית: דווקא הנאום שהותקף בעיתונות החילונית הוא שצוטט על ידי הרקטור בטקס לאחר חמישים שנה. באדיבות העיתון בשבע

הרב אליעזר מלמד | אייר התשע"ה