תקופתנו בתהליך הגאולה

לשמוע את הגאולה

בחודש ניסן נגאלו ישראל בדרך ניסית ובהתגלות אלוקית בהירה כמו הראייה. בחודש אייר לעומת זאת, הקב"ה מצפה מאיתנו לשמוע אותו ולזהות את הנהגתו בתוך המאורעות הטבעיים.

הרב ערן טמיר | איר תשע"ז