קצרים למועדים

פסח שני- החיבור של תורה וישראל

מהותו של פסח שני

מסירות למצוות למרות הקושי, הרב ינון גרוסברג מסביר על החידוש של פסח שני

הרב ינון גרוסברג | י"א אייר תשפ"א