פסח שני

"כי מכבדי אכבד ובוזי ייקלו"

תכלית האדם בעולמו לעבד את מידותיו ובעניינו הפנימי של פסח שני.

הרב שאול אלתר | סיון תשפ"ב