בהעלותך

יחיד שהוא ציבור

הרב יוסף כרמל | סיוון תשס"ו