בהעלותך

מעלת קרבן פסח - מעשה כניסה לכנסת ישראל

הרב משה צוריאל זצ"ל | ניסן תשס"ו