רבי מאיר

בזכותיה דרבי מאיר עננו

מאמר שמאיר זווית חדשה ומפתיעה בדמותו של רבי מאיר

הרב נתנאל יוסיפון | אייר תשע"ה