פסח שני

הילולת ר' מאיר בעל הנס - פסח שני

הרב חיים בן שושן | י"ד אייר תש"פ