רשב"י

בין פסח שני לל"ג בעומר

ר' מאיר, ר' יהודה ורשב"י

ר' מאיר, ר' יהודה ורשב"י

הרב שמואל אליהו | אייר תשע"א