טיולים וטרמפים

תפילת הדרך פרטי דינים הלכה למעשה

הרב נועם דביר מייזלס | סיוון תשע"ט