בית המדרש

x
 • אודיו
סינון על פי אורך שיעור
64 שיעורים
  undefined
  42 דק'
  לנתיבות ישראל

  נצח אומתנו- החיוב בישיבת ארץ ישראל

  לנתיבות ישראל - מאמר שש עשרה

  הדרישה מהאומות להכיר בארץ ישראל לעם ישראל. ההכרה שהתקדמות העולם היא לשם עם ישראל .

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ח' כסלו תשפ"ג
  undefined
  42 דק'
  לנתיבות ישראל

  חכמת ארץ ישראל

  לנתיבות ישראל - מאמר "ובגוים לא יתחשב'' - המשך

  חכמת ארץ ישראל המתאימה לעם הקודש מתוך זכות ולא מתוך שויון. עניין הייסורים בארץ ישראל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ד חשוון תשפ"ג
  undefined
  43 דק'
  לנתיבות ישראל

  מטרתם של אומות העולם

  לנתיבות ישראל - מאמר "ובגוים לא יתחשב'' " על חילול הקודש"

  אומות העולם נשלחו בכדי לסייע לנו, לעם ישראל, ואנו לא צריכים להודות להם ע"כ, אלא בעיקר לברך אותם על שזכו ע"כ. לעומת זאת, אם הם לא מסייעים לנו הם פוגעים באנושות כולה, וה' עתיד להיפרע מהם על שמו המחולל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | א' כסלו תשפ"ג
  undefined
  44 דק'
  לנתיבות ישראל

  גלות ישראל והשכינה

  לנתיבות ישראל - מאמר "ובגוים לא יתחשב''

  *כלל הציבור מופיע את כללות עם ישראל. *כל מה שקורה בעולם קשר לעם ישראל. מדוע גדולי ישראל התנגדו לציונות?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ז חשוון תשפ"ג
  undefined
  36 דק'
  לנתיבות ישראל

  איך מתגברים על קושי?

  לנתיבות ישראל - מאמר "גאון עוזנו'' המשך

  שיבתנו לארץ היתה מתוך אמונה גדולה והאמונה הזאת מנצחת את כל הקשיים. כשמסתכלים במבט חיצוני רואים את הקושי, ואילו במבט הפנימי והנכון רואים את הטוב הטמון בו ושבסוף הכל יהיה טוב.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י' חשוון תשפ"ג
  undefined
  33 דק'
  לנתיבות ישראל

  עם ישראל לא נשבר

  לנתיבות ישראל - מאמר "גאון עוזנו''

  עם ישאל ה' הלב שבאברים ושום גלות לא תוריד אותו ממעלתו, כל הצרות שבאות עליו לא ישנו את "ישראל עזים שבאומות". גם במצבים הכי קשים ומורכבים עלינו לזכר את גדלותנו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ג' חשוון תשפ"ג
  undefined
  41 דק'
  לנתיבות ישראל

  מהותו של יום כיפור

  לנתיבות ישראל - מאמר 'הברו נושאי כלי ה'' - המשך

  יום כיפר הוא הסיום לימים אלו, עשרת ימי תשובה, ימים של טהרה וחזרתנו למקור וכיון שיצאנו מהימים האלה אנחנו פותחים דף חדש ושמחים לפני ה' בחג הסוכות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ה' תשרי תשפ"ג
  undefined
  41 דק'
  לנתיבות ישראל

  ישראל הם נציגי הקב"ה בעולם

  לנתיבות ישראל - מאמר 'הברו נושאי כלי ה'' - המשך

  קרבת אלוקים זה הטבע הפנימי של עם ישראל, שכן הוא המרכז שבאומות העולם, והוא מקשר בין העולם לבין הקב"ה. עם ישראל הוא זה שמופיע את מלכות ה' בעולם, ובתקיעת השופר אנו מקבלים מחדש את עול מלכות שמים ומחזקים את הקשר הזה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ז אלול תשפ"ב
  undefined
  42 דק'
  לנתיבות ישראל

  השופר, המלכת ה' וקרבתינו אליו

  לנתיבות ישראל - מאמר 'הברו נושאי כלי ה''

  "מצוות היום בשופר" הרב מסביר את חשיבות התקיעה בשופר, עניינה ומקורה, ומרחיב על המלכת ה' בעולמו ועל הצורך בקרבת ה'.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ' אלול תשפ"ב
  undefined
  41 דק'
  לנתיבות ישראל

  התורה נצחית אך הציונות קודמת

  לנתיבות ישראל - מאמר 'לאור תשובת הדור' - המשך

  התורה היא נצחית ואינה משתנית לעולם, כל החידושים ביישומה נובעים מתוכה. אנו נמצאים בדור של תשובה, בתהליך ענק של תשובה אל המקור שלנו, השיבה הביתה. בתהליך התשובה אנו שבים לארצנו ומתוך כך מתקדמים בשיבה לאלוקינו כמפורש בנביאים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ג אלול תשפ"ב
  undefined
  39 דק'
  לנתיבות ישראל

  "השיבנו" או "השיבני" ?

  לנתיבות ישראל - מאמר 'לאור תשובת הדור'

  כל הווית העולם מבוססת על התרוה והתשובה, התשובה נובעת מתוך הורה, ומרוממת את התורה למעלה. הרב קוק זצ"ל היה בעל תשובה, כל חייו היו העלייה מתמדת, התשובה היא כללית, ולכן אנו אומרים "השיבנו" ולא "השיבני".

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ו' אלול תשפ"ב
  undefined
  42 דק'
  לנתיבות ישראל

  אזניים לכותל

  לנתיבות ישראל - מאמר 'מאחר כתלנו' - המשך

  הכותל המערבי הוא העד לכך שיש עבר גדול, יש עתיד גדול, וכל התהליך שבדרך הוא הופעת שם ה' בעולם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ח' אב תשפ"ב
  undefined
  45 דק'
  לנתיבות ישראל

  זו ארצנו

  לנתיבות ישראל - מאמר "והנצח זו ירושלים" "מאמר כותלנו"

  הצהרת חבר העמים בדבר זכיותינו בארץ ישראל היא קידוש ה' גדול, ועל ידה מתקיים חזונם של נביאנו. הקשר שלנו לארץ הוא קשר פנימי ועמוק, והגלות לא שבשה אותו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | א אב תשפ"ב
  undefined
  41 דק'
  לנתיבות ישראל

  ה' מנהל את העולם

  לנתיבות ישראל - המשך מאמר "ישראל של בדיעבד ושל לכתחילה"

  היו גדולי ישראל שאמרו שהמדינה תפול תוך שנים ספורות, אך הרב ראה את תהליך הגאולה למרות ההסתר. ה' נותן לנו אתרים, והם הולכים וגדלים, אך בסוף הם מביאים אותנו למקום גבוה יותר.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט"ז תמוז תשפ"ב
  undefined
  48 דק'
  לנתיבות ישראל

  ירידה לצורך עליה בגאולה - לכתחילה

  לנתיבות ישראל - מאמר "ישראל של בדיעבד ושל לכתחילה"

  אפשר להסתכל על המהלכים בגאולה בצורה של דיעבד- הארץ כמקלט, הדרישה לחופש וכו'. אך הרב אומר לנו לאמץ מבט של "רואה את הנולד", לראות את התוצאה הגדולה שבסוף המהלך, ולהסתכל על כולו כ"לכתחילה".

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ב' תמוז תשפ"ב
  undefined
  33 דק'
  לנתיבות ישראל

  עין טובה ואחדותיות

  לנתיבות ישראל - מאמר "עמדותינו ועקרונותיה"

  כאשר הטוב גדל, הרע גדל איתו יחד ועלינו להתמקד בהתרבות הטוב, האיחוד בין עובדי ה' הוא הכנה ל"אתה אחד ושמך אחד".

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ה סיון תשפ"ב
  undefined
  46 דק'
  לנתיבות ישראל

  לבניין הסטטוס קוו

  לנתיבות ישראל - מאמר "עמדתנו ועקרונותיה"

  עם ישראל הוא עם מיוחד, עם ה', עם התורה, וככזה בניינו החומרי. קשרי החוץ וענייני הפנים שלו נבנים באופן אחר משל אומות העולם, לכן יש צורך במערכת כשרות ממלכתית, בעיגון שבתות וחגים בימי מנוחה, בבניין משפחה יהודי ובמערכת משפט עברי.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ח סיון תשפ"ב
  undefined
  42 דק'
  לנתיבות ישראל

  ישראל בקבלת התורה

  לנתיבות ישראל - מאמר "ישראל שעמדו על הר סיני"

  עצם הגעתנו להר סיני קדשה אותנו עוד לפני מתן תורה, ובמתן תורה נצטוונו להמשיך את הקדושה הזאת, הקדושה הזאת מכוונת להופיע בעיקר בארץ ישראל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ד' סיון תשפ"ב
  undefined
  44 דק'
  לנתיבות ישראל

  מדינת ישראל - קידוש ה' הגדול

  לנתיבות ישראל - המשך מאמר "למצוות הארץ"

  אחד השוגג ואחד המזיד בקידוש ה'. למרות שהמדינה קמה בידי אנשים חילונים יש בזה קידוש ה' עצום. הקידוש ה' הזה הוא לא דבר עתידי, הוא דבר שקיים ומופיע.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ו אייר תשפ"ב
  undefined
  42 דק'
  לנתיבות ישראל

  עלה נעלה וירשנו אותה

  לנתיבות ישראל - המשך מאמר "למצוות הארץ"

  "וחיי עולם נטע בתוכנו" ועלינו להופיע אותם על ידי חזרתנו לארץ. הקב"הדוחק בנו לחזור לארצנו, ומי שלא חוזר משמע שהארץ הקיאה אותו ח"ו. "אפילו כלה מחופתה" - שירות נשים בצבא - האומנם?!

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ב אייר תשפ"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il