בית המדרש

x
 • אודיו
סינון על פי אורך שיעור
55 שיעורים
  undefined
  27 דק'
  מאמר ראשון

  סיכום מאמר ראשון

  חבורה בכוזרי מאמר ראשון (54) סיכום

  סיכום המאמר באופן כללי ובאופן פרטני. הסברת מבנהו המסודר להפליא ונתינת כותרת התואמת את כלל תוכנו.

  הרב בן ציון אוריאל | סיון התשע"ד
  undefined
  58 דק'
  מאמר ראשון

  עיקר הגמול וסיבת מיעוט איזכור העולם הבא בתורה

  חבורה בכוזרי מאמר ראשון (53) הרחבה לעניין הגמול

  הרחבה בעיקר מהות הגמול ובתשובתו בעניין מיעוט איזכור העולם הבא בתורה. הבאת תשובות שאר הראשונים בעניין והדגשת ייחודיות שיטת ריה"ל לעומת שאר התשובות שנאמרו בזה.

  הרב בן ציון אוריאל | סיון התשע"ד
  undefined
  33 דק'
  מאמר ראשון

  סיכום תשובת החבר בגמול והצורך בהעמקה נוספת בדבריו

  חבורה בכוזרי מאמר ראשון (52) סעיפים סוף קטו-קיז

  א. השלב השלישי בתשובת רי"הל בענייןהגמול וסיכום התשובה על שלושת שלביה. הסברת מבנה הדברים כאן ובכלל הספר "כמו שהיו" ב. ראיות ריה"ל מהכתוב על הישראות הנפש. ג. הסתירות שישנן לכאורה בשיטת ריה"ל בגמול והצורך בהבנתה- מהו הגמול העיקרי ומהו הטפל ומהי מהות העולם הבא לשיטתו.

  הרב בן ציון אוריאל | סיון התשע"ד
  undefined
  33 דק'
  מאמר ראשון

  עוד על הגלות ועל נבואה לגרים

  חבורה בכוזרי מאמר ראשון (51) המשך סעיף קטו

  א. עוד על מהלך הייחוד שגלות לדעת ריה"ל ועל היוזמה הנדרשת לקירוב הגאולה. ב. על שיטת ריה"ל בעניין הנבואה לגרים ולגויים ומקורותיו לזה.

  הרב בן ציון אוריאל | סיון התשע"ד
  undefined
  30 דק'
  מאמר ראשון

  על הגלות בכוזרי

  חבורה בכוזרי מאמר ראשון (50)

  הרחבה על יחס ריה"ל בכלל הספר לגלות וסיבתה. דבר שתפס מקום משמעותי והוזכר בכל המאמרים מצדדים שונים ונחתם בשם הספר.

  הרב בן ציון אוריאל | סיון התשע"ד
  undefined
  28 דק'
  מאמר ראשון

  מעלת ישראל גם בגלותם

  חבורה בכוזרי מאמר ראשון (49) סעיפים קי-התחלת קטו

  הסברת המעלה של ישראל אף בגלות שתעיד על מדרגתם לעולם הבא. הרחבת הדברים על פי המקבילה במאמר רביעי.

  הרב בן ציון אוריאל | סיון התשע"ד
  undefined
  32 דק'
  מאמר ראשון

  משל מלך הודו השני

  חבורה בכוזרי מאמר ראשון (48) סעיפים קט-קי

  ביאור משל מלך הודו השני תוך השוואתו לראשון. על הגמול התכליתי העליון בישראל-ההגיני והצודק שהוכח- לעומת שאר טענות הגמול הלוקות בצדק ובהגיון שעל כן אין סיבה לקבלם מאחר שאינן מוכחות.

  הרב בן ציון אוריאל | סיון התשע"ד
  undefined
  29 דק'
  מאמר ראשון

  שיטת ריה"ל העמוקה בענין הגמול

  חבורה בכוזרי מאמר ראשון (47) סעיפים קד-תחילת קט

  עומק שיטתו של ריה"ל בעניין גמול התורה שמביאה לדביקות בה' כבר בעולם הזה ולא רק בעולם הבא התכליתי - "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום".

  הרב בן ציון אוריאל | סיון התשע"ד
  undefined
  32 דק'
  מאמר ראשון

  מקומו של עניין הגמול במאמר ראשון

  חבורה בכוזרי מאמר ראשון (46) סעיפים קג-קו

  א.פתיחה לעיסוק בגמול והסברת צורך הדבר במאמר ראשון. ב. תחילת הסברת ההשוואה בין הגמול בישראל לעומת שאר טענות הגמול.

  הרב בן ציון אוריאל | סיון התשע"ד
  undefined
  45 דק'
  מאמר ראשון

  קבלת המלך את אמונה ישראל במנוחת נפש

  חבורה בכוזרי מאמר ראשון (45) סעיפים ק-קג

  א. ביאור מבנה המאמר עד כה על מנת שיובן מהם היסודות ששכנעו את המלך ושבהם דן המלך כאן. (מראה העיניים, הסגולה והתורה). ב. ציון למאמר ג, יז ששם מתבאר שיסודות אלו הם הנאמרים כל יום בקריאת שמע וברכותיה כהכנה לתפילה.

  הרב בן ציון אוריאל | סיון התשע"ד
  undefined
  28 דק'
  מאמר ראשון

  המסקנה מחטא העגל

  חבורה בכוזרי מאמר ראשון (44) סעיפים צח-צט

  א. על המורכבות בהשקפתו של המלך הכוזרי. ב. על מסקנת הכוזרי מחטא העגל שניתן להתקרב אל ה' במצוותיו בלבד. והתיאור כיצד פורשו לנו המצוות, בתכלית הפירוש. ג. על דרכו של ריה"ל לעיתים לפרש הכתובים כפשוטם ולאו דווקא כפירוש חז"ל

  הרב בן ציון אוריאל | סיון התשע"ד
  undefined
  33 דק'
  מאמר ראשון

  העגל-תחליף למשה ולא לה'

  חבורה בכוזרי מאמר ראשון (43) סעיף צז

  השלמת הסעיף וביסוס פירוש ריה"ל בכתובים שעובדי העגל עבדו לה', ובעגל הם ראו אמצעי עבודה בלבד ולא אלוהות אחרת

  הרב בן ציון אוריאל | סיון התשע"ד
  undefined
  29 דק'
  מאמר ראשון

  ביאור חטא העגל-חלק א

  חבורה בכוזרי מאמר ראשון (42) סעיפים צו-תחילת צז

  1.ראשית הבנת עניין חטא העגל לריה"ל. 2. על הצורך האנושי באמצעים מוחשיים לעבודת ה' שהיה אז שהיווה סיבה לחטא. 3. ציון לשאר הראשונים שהלכו בפירוש החטא בדרכו של ריה"ל.

  הרב בן ציון אוריאל | סיון התשע"ד
  undefined
  28 דק'
  מאמר ראשון

  יסודות סגולת ישראל

  חבורה בכוזרי מאמר ראשון (41) הרחבות לסעיף צ"ה

  1. יסוד הסגולה מהאבות או מאדם הראשון? הבנת יחודם של האבות לריה"ל. 2. אף על פי שחוטאים קרויים בנים 3.מקורותיו של ריה"ל מחז"ל

  הרב בן ציון אוריאל | סיון התשע"ד
  undefined
  32 דק'
  מאמר ראשון

  סגולת ישראל לריה"ל

  חבורה בכוזרי מאמר ראשון (40) סעיפים צ"ב - צ"ו

  ביאור הסברתו של ריה"ל לעניין סגולת ישראל ואימותה, על ידי מראה העניים ועל ידי הבנת השתלשלות הייחוס מאדם הראשון.

  הרב בן ציון אוריאל | סיוון התשע"ד
  undefined
  34 דק'
  מאמר ראשון

  מעמד הר סיני - יסוד הנבואה

  חבורה בכוזרי מאמר ראשון (39) סעיפים פ"ז - צ"א

  1) על מעמד הר סיני שמהווה יסוד התורה שבו הוסר הספק במציאות הנבואה ונשללה הסברתה הפילוסופית. 2) ההגשמה שעלולה להיווצר בעקבות המעמד והרחקתה. 3) סיכום חטיבת הסעיפים פ' - צ"א המפרטים את מראה העניים שמהווה יסוד האמונה.

  הרב בן ציון אוריאל | אייר התשע"ד
  undefined
  35 דק'
  מאמר ראשון

  על השבת ועל מעמד הר סיני

  חבורה בכוזרי מאמר ראשון (38) סעיפים פ"ו - תחילת פ"ז

  1) סקירה רוחבית בספר להבנת עניין השבת. 2) הספק בנבואה שמסתלק על ידי מעמד הר סיני שהוא יסוד התורה. וציון לשאר ראשונים שציינו זאת בדומה.

  הרב בן ציון אוריאל | אייר התשע"ד
  undefined
  31 דק'
  מאמר ראשון

  "העניין האלוקי באמת"

  חבורה בכוזרי מאמר ראשון (37) סעיפים פ"ד - פ"ו

  1) הבנה מה בדיוק נתאמת בניסי יציאת מצרים. העמקה בהבנת ה"עניין האלוקי" בכוזרי. 2) הבנת הייחודיות של נס המן. 3) הסברת ההקשר שנזכרת כאן השבת.

  הרב בן ציון אוריאל | אייר התשע"ד
  undefined
  30 דק'
  מאמר ראשון

  "החוק אשר התחלתו מאלוקים"

  חבורה בכוזרי מאמר ראשון (36) סעיפים פ' - פ"ד

  1) ביאור היווצרות החוק אשר התחלתו מאלוקים בבת אחת כבריאת העולם. 2) תיאור ההתגלות האלוקית במופתי יציאת מצרים שנראו במראה העניים שאין דחייה להם.

  הרב בן ציון אוריאל | אייר התשע"ד
  undefined
  33 דק'
  מאמר ראשון

  מבנה מאמר ראשון

  חבורה בכוזרי מאמר ראשון (35) סעיף פ'

  1) ביאור הסעיף והסברת מבנה המאמר עד כה ומכאן עד סופו. - הבנת המעלה בסידור הדברים כפי שהם. 2) על דרכו של ריה"ל בהסברת המימד האלוקי בהמשך המציאות הטיבעית.

  הרב בן ציון אוריאל | אייר התשע"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il