בית המדרש

x
 • אודיו
סינון על פי אורך שיעור
91 שיעורים
  undefined
  41 דק'
  שמות

  פתיחת ספר שמות - ספר הגאולה

  שיחת מוצ"ש פרשת שמות תשפ"ג

  ספר שמות הוא המשך ישיר של ספר בראשית. ספר בראשית הוא ספר המידות, והבריאה, ומתוך כך - אנחנו נכנסים לספר שמות, שהוא ספר הגאולה. חז"ל למדו אותנו מתוך הפסוקים שכאשר עם ישראל חוטאים, והם נכנסים לצרה, הופעת רצון ה' מצטמצמת, וכשעם ישראל נגאל - הקב"ה מופיע בעולם בצורה שלימה. עם ישראל הם עם אחד - לא אוסף פרטים, וכולם בתוכו - צדיקים, בינונים ורשעים, וצריך את כולם בשביל הופעה שלימה של שם ה' בעולם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"א טבת תשפ"ג
  undefined
  38 דק'
  שמות

  מהות השמות

  בפרשתנו יש הרב התעסקות עם שמות. "זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור". גיול הקב"ה ע"י ישראל, התפילה והמצוות.

  הרב חיים בן שושן | י"ח טבת תשפ"ג
  undefined
  31 דק'
  העמק דבר על הפרשה

  העמק דבר פרשת שמות חלק ב'

  באור המילה "חדש" היה צ"ל אחר, באור המילה "ידע". מה הסיבה שגרמה לפרעה לשעבד את בנ"י מצד פרעה, לאור הנחת היסוד שהנצי"ב הניח לעיל(נאמר בשיעור של אתמול) שעמ"י התקרב למצרים ורצה להדמות להם שואל הנצי"ב מה היה החשש של פרעה שעמ"י ילחם במצריים. באור המילה "עם" ומדוע נכתבה. החשש של פרעה שעמ"י ינצל זמן מלחמה של המצרים נגד עם אחר ואז ילחם באנשי החיל שנשארו במצריים יבוזום ויעלו מן ארץ מצריים. 2 באורים למילים "שרי מיסים". ג הדברים שהמצרים חששו מכך שיקרו לעמ"י , ד" סיבב את הדברים שדווקא ע"י מעשי המצריים הם יקרו. חידושו של הנצי"ב שהיו שני סוגי עבודות פרך 1 לחשובים שבבנ"י ו1 לשאר עמ"י . שלב ב בתכנוני פרעה: המעטת הנפשות אצל בנ"י. הסבר הנצי"ב שע"פ הפשט שפרה ופועה היו המילדות הראשיות אצל בנ"י אך לא היחידות, והדרש שרש"י מביאו יצא מכך שכתוב פעמים "ויאמר".

  הרב חיים כץ | י"ט טבת תשפ"ג
  undefined
  31 דק'
  העמק דבר על הפרשה

  העמק דבר פרשת שמות חלק א'

  ספר שמות הנו המשך ישיר של ספר בראשית, באור המילים "בני ישראל" האם הכוונה לאומה הישראלית, או לבני יעקב אבינו? באור דברי חז"ל במדרש שיצחק נקרא ישראל והבנת הפסוק ע"פ דברי חז"ל. באורו של הנצי"ב מדוע דווקא כאן נקרא יצחק בשם ישראל (ע"פ דברי חז"ל הנזכרים לעיל) , באורו של הנצי"ב מדוע התורה מזכירה את שהות יוסף במצריים לא בסמיכות לשאר בני יעקב, (2 סוגי הנהגה 1 בא"י ו1 במצריים), באור המילים "וישרצו ויעצמו במאוד מאוד", הבחנה בין הביטוי "במאוד מאוד" המוזכר בפרשתנו לבין הביטוי "מאוד מאוד" המוזכר בפרשת המרגלים. באור המילה "אותם" האם זו כל ארץ מצריים או רק ארץ גושן, ויסוד הנלמד בידי הנצי"ב מכאן ש"אם היהודים לא נבדלים בעצמם מבין הגויים, הגויים מבדילים אותם, וזו הסיבה ש"בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקב"ה מצילנו מידם".

  הרב חיים כץ | י"ח טבת תשפ"ג
  undefined
  59 דק'
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  פתיחת העיניים והלב בדרך לגאולה

  יהודים שעיניהם סומות גרועים יותר מהגויים. כך בנו היהודים את התרבות המצרית בכישרונם הרב, וכך בנו יהודי גרמניה את הטכנולוגיה שבסופו של דבר החריבה אותם. המפעלים שבנה הכימאי היהודי פריץ הבר ייצרו את הגז שהמית שישה מיליון יהודים.

  הרב שמואל אליהו | יח טבת תשפ"ג
  undefined
  42 דק'
  שמות

  שליחותו של משה

  שיחת מוצ"ש פרשת שמות תשפ"ב

  הרב מבאר את הדו שיח בין משה רבינו לה' במעמד הסנה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"א טבת תשפ"ב
  undefined
  9 דק'
  שמות

  מה היה השיעור הראשון באמונה ?

  מה היה השיעור הראשון באמונה שבורא עולם מלמד את משה רבינו?

  הרב מאיר גולדויכט | יח טבת תשפ"ג
  undefined
  11 דק'
  שמות

  והם לא יאמינו לי

  לדבר חיובי על עם ישראל

  הרב יצחק בן יוסף | יח טבת תשפ"ג
  undefined
  31 דק'
  שמות

  רמב''ן על פרשת מסעי - חלק א'

  האם לדעת הרמב"ן ישנה מצוות עשה ליישב את ארץ ישראל? מה יקרה אם עמ"י לא יישב את הארץ? כיצד אמורים להיראות המגרשים שסביב לערי הלויים?

  הרב חיים כץ | כ"ח תמוז תשפ"ב
  undefined
  44 דק'
  שמות

  מגאולת מצרים לגאולה העתידה

  פרשת שמות

  התהליך - חזרה למעלת האבות. משה - כלי קיבול לאור האלוקי. גילוי הסנה- הזמנה לגאולה, לאש של עמ"י שחנוקה בקוצים של מצרים. שני סוגי מנהיגים.

  הרב אליהו ברין | י"ח טבת תשפ"ב
  undefined
  4 דק'
  שמות

  מהותו של שם

  הרב מאיר גולדויכט | י"ח טבת תשפ"ב
  undefined
  13 דק'
  שמות

  כבוד המלכות והאם מברכים

  מנין שצריך לכבד המלכות , דוגמאות מהתנ"ך מיוסף, יעקב ומשה, ועוד. ועל איזה מלך מברכים ומתי.

  הרב יצחק בן יוסף | י"ט טבת תשפ"ב
  undefined
  35 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  פירוש הרמב"ן על פרשת שמות חלק ב'

  כיצד ידעה בת פרעה שמשה יהודי? איך נודע שמשה הרג את המצרי בשם המפורש? מה עבר על משה רבנו בשנים בהן הוא נמלט מפרעה?

  הרב חיים כץ | י"ט טבת תשפ"ב
  undefined
  33 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  פירוש הרמב"ן על פרשת שמות חלק א'

  מהו עניינו של ספר שמות? מה היה התחכום בגזרותיו של פרעה? מדוע מרים ואהרן רקדו בחתונתם של הוריהם?

  הרב חיים כץ | י"ח טבת תשפ"ב
  undefined
  44 דק'
  שמות

  האם ישראל ראויים לגאולה?

  שיחת מוצ"ש פרשת שמות תשפ"א

  עבודה של צדיקים ועבודה של ישרים. השכינה יורדת עם ישראל לגלות. גאולה למרות שלא ראויים לה. זריזות עדיפה מהידור. אמונה בזכותם של ישראל, במצרים ובדור האחרון. השפעה על ידי דוגמא אישית.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ה טבת תשפ"א
  undefined
  56 דק'
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  כל המקיים נפש אחת כאילו קיים כל העולם כולו

  *"ועושין כל הצריך לפיקוח נפש נגד רצונו של החולה. וכל אדם מוזהר על כך, משום 'ולא תעמוד על דם רעך' ואין הדבר תלוי בדעתו של חולה, ואינו נתון ברשותו לאבד עצמו" *"כי על ידי כן, אפילו אין בנו שום מעשים טובים והרשענו עד להפליא, הנה על ידי מסירת נפשינו להריגה מתכפרים עונותינו כולם ויש בנו יכולת לעלות עד אימא עלאה".

  הרב שמואל אליהו | י"ד טבת תשפ"א
  undefined
  50 דק'
  שמות

  חשיבה משוחררת

  שעבוד ישראל במצרים בא לשחרר את החשיבה הישראלית ולהעלותה אל אינטליגנציה נשמתית משוחררת ועובדת השם.

  הרב יצחק חי זאגא | כ"א טבת תשפ"א
  undefined
  10 דק'
  שמות

  עבדות במצרים- תחילת היותנו לעם

  הרב יצחק בן יוסף | טבת תשפ"א
  undefined
  13 דק'
  שמות

  התפתחות הבריאה הנלמדת מחיי משה

  הרב מאיר גולדויכט | טבת תשפ"א
  undefined
  49 דק'
  מאמרי האדמו"ר הזקן

  העומק של בקשת "שלח נא ביד תשלח"

  תורה אור שמות 102-104

  משה היה נשמה מעולם התוהו ולכן ביקש שתישלח נשמה של תיקון, בגלל שיש מעלה מיוחדת בתיקון

  הרב יהודה מלמד | כ"ו טבת תש"פ
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il