בית המדרש

x
 • אודיו
סינון על פי אורך שיעור
18 שיעורים
  undefined
  41 דק'
  הלכות צומח ובעלי חיים

  הלכות בל תשחית 2

  מתוך פניני הלכה ליקוטים ג'

  הגדרת איסור "בל תשחית" ופירוט מדריגות ההידורים שבו; "בל תשחית" לצורך; שמירת הצומח מבחינה רעיונית; אילנות פרי ואילנות סרק.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשס"ח
  undefined
  11 דק'
  הלכות צומח ובעלי חיים

  כבוד הלחם - בל תשחית 1

  מתוך פניני הלכה ליקוטים ג'

  האיסור הכללי; השחתת מאכלים וביזוים; כיצד לנהוג בשיירי לחם.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשס"ח
  undefined
  37 דק'
  הלכות צומח ובעלי חיים

  שמירת עצי פרי

  מתוך פניני הלכה ליקוטים ג' פרק ח'

  המצוה לנטוע עצי פרי והאיסור לעוקרם; זעקת העץ; האדם והעץ; מה נחשב עץ פרי; עקירה במטע; עץ חולה וזקן; הסכנה הסגולית; עקירה ע"י גוי; עקירה לצורך: הרחבת דירה, חידוש הגינה, מניעת נזק, דילול,עץ שמסתיר את האור, לצורך מצווה, העברת עץ, תכנון גינה.

  הרב אליעזר מלמד | יד' שבט תשס"ח
  undefined
  39 דק'
  סעודה וברכות הנהנין

  ברכה על מאכלים

  דין קדימה בפירות; כמה אנשים שאוכלים יחד; הברכה על חמשת מיני דגן; ברכת המצה; שעור קביעות סעודה; דין "לחמניות מזונות"; דין חלה מתוקה; הברכה על פיצה; הברכה על מלאווח; הברכה על לחמים קטנים עם מילוי גבינה או בשר; הברכה על חתיכות לחם שבושלו או טוגנו.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  13 דק'
  סעודה וברכות הנהנין

  סדר ברכת המוציא

  א - הפסק בין נטילה לברכת המוציא; ב - מנהגי הברכה והבציעה על הלחם; ג - אם צריך לטבול הפת במלח; ד - על איזה לחם עדיף לברך.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  4 דק'
  תפילת הדרך וברכת הגומל

  תפילת הדרך

  1 - תפילת הדרך ומשמעותה; 2 - האם זו ברכה; 3 - מדיני תפילת הדרך; 4 - על איזו דרך מברכים; 5 - תפילת הדרך בכבישי יש"ע

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  14 דק'
  ברכות השבח והראיה

  נופים ומקומות א'

  סוגי ברכות

  הקדמה אמונית לברכות הראיה ופירוט הנופים שמברכים עליהם; זמן הברכה כפונקציה של התרגשות בראיה; הברכה המיוחדת שנתקנה בראיית הים הגדול ודיון בפוסקים על איזה ים מדובר; רעידות אדמה וסופות - תופעות טבע; גדרי ברכת הרעם והברק; ברכת בתי עבודה זרה וגדריה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"א
  undefined
  15 דק'
  ברכות השבח והראיה

  נופים ומקומות ב'

  פרטי הלכות

  ברכה על ראיית קברים המזעזעים את הנפש וגדרי הברכה; מנהג ההשתטחות על קברי צדיקים והבעיות הטמונות בו; ברכת "מציב גבול אלמנה", גדריה המיוחדים וההלכה למעשה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"א
  undefined
  26 דק'
  ברכות השבח והראיה

  ראיית אנשים ובריות משונות

  ראיית חכמי ישראל וחכמי האומות - סוגי חכמות שונים; ההלכה למעשה בזמן הזה; מצווה לצאת ולראות מלכים; גדרי "מיהו מלך" וההלכה בזמן הזה; משמעות ברכת "חכם הרזים"; ראיית בריות יפות ביותר וההלכה למעשה; ברכת "משנה הבריות" על קופים, פילים ושינויים בעולם.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"א
  undefined
  8 דק'
  ברכות השבח והראיה

  ברכות התלויות בתקופות השנה

  הסבר אמוני לברכת האילנות וזמנה; הברכה המיוחדת על ירידת גשמים וגדריה: ברכת הקשת בענן ופרוט הלכותיה המיוחדות; הברכה הנדירה ביותר - ברכת החמה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"א
  undefined
  15 דק'
  ברכות השבח והראיה

  ברכת הלבנה

  מדוע נתחדשה ברכה מיוחדת לראיית הלבנה - הסבר אמוני; האופן המיוחד באמירת הברכה; זמן הברכה וההלכות המתחדשות בו; פירוט המצב בו צריכה הלבנה להיות על מנת שתהיה ראויה לברכה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"א
  undefined
  5 דק'
  סעודה וברכות הנהנין

  גדר ברכת השמחה

  ברכות הטובה והרעה כמדד להכרת השגחת הבורא על בריותיו - מבט אמוני; ההבדל שבין ברכת "שהחיינו" לברכת "הטוב והמיטיב"; דוגמאות מעשיות - זכיה בפיס, ירושה וקבלת מתנה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"א
  undefined
  4 דק'
  ברכות השבח והראיה

  פגישה עם חבר

  שמחה רוחנית של פגישה עם חבר - החברות נמשכת למרות הריחוק; למה נוהגים היום שלא לברך וכיצד לנהוג למעשה? האם טלפון ומכתב נחשבים כ"פגישה"? הכלל שבספק ברכות השמחה ניתן לברך.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"א
  undefined
  6 דק'
  סעודה וברכות הנהנין

  ברכה על פירות

  ברכת הפירות המתחדשים משנה לשנה; איזו ברכה להקדים - ברכת הפרי או ברכת "שהחיינו"? מה דין פירות שמצויים כל השנה? כמה זנים בפרי אחד והכלל שבספק ברכת שהחיינו ניתן לברך; ברכה על פירות שהורכבו באיסור

  הרב אליעזר מלמד | תשס"א
  undefined
  4 דק'
  תפילת הדרך וברכת הגומל

  דינים עקרוניים בברכת הגומל

  הקדמה אמונית לנושא; הסבר הגדרים בברכת הגומל - מניין ושני תלמידי חכמים, מבחינה הלכתית ואמונית; זמנה של ברכת הגומל ומעמדה; עד מתי ניתן לברך?

  הרב אליעזר מלמד | תשס"א
  undefined
  12 דק'
  תפילת הדרך וברכת הגומל

  חייבי ברכת הגומל

  החייבים בברכת הגומל - חולה שנתרפה, יולדת שהבריאה - חיוב נשים בברכה, היוצא מבית האסורים, ההולך במדבר, טיסה במטוס, סכנות ותאונות, ופרטי הלכותיהם השונות.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"א
  undefined
  3 דק'
  תפילת הדרך וברכת הגומל

  מקרים מיוחדים בברכת הגומל

  דין ברכת הגומל לנוסע ברחבי יש"ע - כשנכנס לסכנה ובנסיעה רגילה; חיילים בברכת הגומל - פעילות מבצעית, שיגרתית ומילואים; מתי מברכים ברכת "שעשה לי נס במקום הזה" ומה היחס בינה לבין ברכת הגומל?

  הרב אליעזר מלמד | תשס"א
  undefined
  11 דק'
  סעודה וברכות הנהנין

  ברכת הריח

  ברכת הריח היא הודאה ל-ה' על הנאה רוחנית ולכן יש לה גדרים מיוחדים; סוגי ריחות וברכתם המיוחדת וריחות שאין מברכים עליהם; צורת הברכה - הלכות שונות.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il