נושאים שונים

ח - עבודה עברית

א - העדפת יהודי בקנייה ומכירה; ב - עבודה עברית; ג - ממצוות הצדקה להעסיק יהודים; ד - אי נעימות; ה - בעיית השכר; ו - דעת הרב עוזיאל; ז - הבעיה בהעסקת ערבים; ח - בניית בית בהתיישבות; ט - פיתוח ותיעוש שיטת הבנייה.

הרב אליעזר מלמד | תשס"א