בית המדרש

x
 • אודיו
סינון על פי אורך שיעור
10 שיעורים
  undefined
  46 דק'
  בבא קמא

  שלוש דרגות ב'טעמא דקרא'

  א. במקום שהדין ברור הטעם לא יכול להשפיע על הדין. ב. במקום שהדין לא ברור מצד עצמו הטעם יכול להשפיע. ג. במקום שהתורה עצמה מפרשת טעם במקום אחר זה חלק ממחלוקת ר' שמעון ורבנן.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | כ"ד טבת תשע"ד
  undefined
  43 דק'
  כללי מצוות

  מצוות עשה שהזמן גרמא וכפיה על המצוות

  שיעור זה דן בשאלות יסודיות בגדריהן של מצוות: כאשר התורה מצוה על דבר מסוים במצוות עשה ובמצוות לא תעשה, האם הלאו עומד בפני עצמו או שהוא נועד רק לחזק את העשה? מהם גדרי 'מצוות עשה שהזמן גרמא' שהנשים פטורות מהן? האם כופים על מצות צדקה?

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | אב התשס"ו
  undefined
  1:09
  שבת

  השוחט בשבת וגדר איסור לפני עיור

  עיון בסוגיית "השוחט בשבת", ועיון בחקירת האחרונים בגדרו של איסור 'לפני עיור': האם זהו איסור עצמאי וכללי, או שבכל איסור ואיסור יש גם סעיף שאסור להכשיל אחרים באותו איסור? לשאלה זו מספר השלכות מעניינות. הסיכום בכתב כולל רק את החלק הדן באיסור "לפני עיור".

  הרה"ג משה דימנטמן | י"א אדר א' התשס"ה
  undefined
  1:00
  כללי מצוות

  חצי שיעור אסור מהתורה - תמיד?

  יומא ע"ג: ע"ב - ע"ד ע"א.

  שיעור זה עוסק בכלל "חצי שיעור אסור מן התורה", ומתמקד בעיקר בטעמו של הדין, ובכמה אופנים שבהם לא חל איסור על פעולה חלקית.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | י"א אלול ה'תשס"ג
  undefined
  57 דק'
  כללי מצוות

  האם מותר להיכנס למצבים של אונס ופיקוח נפש?

  מצוות האכילה בערב יום כיפור

  האם מותר לאדם להכניס את עצמו למצב שבו הוא יפטר ממצוה, מטעם אונס או פיקוח נפש? דרך מצוות האכילה בערב יום כיפור, נדון במצבים שונים ביחס לשאלה זו.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | כ"ה אלול, התשס"ג
  undefined
  51 דק'
  כללי מצוות

  האם מי שלא יוצא ידי חובה יכול להוציא אחרים?

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל
  undefined
  48 דק'
  כללי מצוות

  ברכת לישב בסוכה

  שיעור זה עוסק בגדרי ברכת מצוות ישיבה בסוכה, ומכאן להבנת יסודות בברכת המצוות בכלל.

  הרה"ג אהרון ליכטנשטיין | סוכות תשס"ג
  undefined
  48 דק'
  מגילה

  גדרי אנוס במצוות - גדרי החיוב של קריאת המגילה

  מסכת מגילה: דפים ב' ע"א, יז' ע"א, יח' ע"א, יט' ע"ב

  שיעור זה עוסק בשאלה האם אנוס שפטור מקיום מצווה - נחשב בר חיובא? לשאלה זו כמה השלכות, ותוך כדי הדברים מתבררים גם יסודות הלכתיים נוספים.

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | ו אדר ב', תשס"ג
  undefined
  59 דק'
  כללי מצוות

  מצווה הבאה בעבירה

  מסכת סוכה כט ע"ב

  מסכת סוכה כט ע"ב

  הרב חיים כץ | יט אלול ה'תשס"ב
  undefined
  55 דק'
  כללי מצוות

  האם צריך לברר במקום שיש חזקה

  בירור בחזקה קמייתא האם היא ראיה או פסק דין. נפקא מינה, אם צריך לברר במקום שיש חזקה, אם מחזיקים מאיסור לאיסור ועוד.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ו שבט ה'תשס"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il