בית המדרש

x
 • קריאה
326 שיעורים
  undefined
  ספר יונה

  שליחות אלוקית מול איום לאומי

  ספר יונה מעלים את ההקשר ההיסטורי של שליחות הנביא – הצלת ממלכת אשור שעתידה לעלות על ירושלים – ובכך מורה לנו לקרוא את הסיפור כעוסק בחמלה על האנושות בלי החשבון הלאומי.

  הרב שמעון קליין | חשון תשפ"ג
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  כיבוש העיר ליש ונדידת פסל מיכה

  פרק יח

  אין מלך ואין נחלה, הכירו בקולו שאין זה מכמרי עבודה זרה , שאל נא באלהים , הנער הלוי הצטרף אל הלוחמים , האלהים שעשיתי והכהן שמיניתי , כיבוש העיר ליש , עד מתי עמד פסל מיכה?

  הרב שמעון כהן | חשוון תשפ"ג
  undefined
  שמואל א

  איש אחד ושמו אלקנה

  שמואל שקול כנגד משה ואהרן , נקודות הראויות לתשומת לב , לא היה בדורו כיוצא בו , תקופת השופטים - דור שכולו הבל , תשובת משקל לשתי פרשיות עגומות , ויהי איש אחד , כל מעשיו של אלקנה דומים לאברהם , אלקנה עורר את העם לעלות לבית ה'.

  הרב שמעון כהן | אלול תשפ"ב
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  המחוללות בכרמים

  פרק כא

  לכו וארבתם בכרמים , צו השעה - צו פיוס! , חג ה' - הזמן והמקום , איש צנוע וביישן שלא הרגיש בנוח לחטוף לו אישה , כולם בשם ובתעניתם והקב"ה בורא אורו של משיח , שישה דברים שאירעו בט"ו באב , ביום זה התחיל התיקון לכל אחד מהגורמים לחורבן

  הרב שמעון כהן | אדר א תשפ"ב
  undefined
  מגילת אסתר

  אומן את הדסה

  היהדות לא רואה את היחס להורים כקשר דם או זכות קניינית, אלא כקשר של זהות והמשכיות של המשפחה המצומצמת ומשפחת עם ישראל כולה. כך צריך להבין גם את סיפורה של אסתר, שגדלה בלי אב ביולוגי, אך עם קשר זהות אמיץ למשפחתה ולעמה.

  הרב עזריאל אריאל | אדר ב תשפ"ב
  undefined
  מגילת אסתר

  להודיע שכל קויך לא יבושו

  הרב יוסף נווה | אדר א תשפ"ב
  undefined
  לב המועדים

  הלכות והליכות "קריאת המגילה"

  הרב יהודה לב | אדר א תשפ"ב
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  מלחמת אחים נעשתה בישראל

  פרק כ

  לא נהיתה ולא נראתה כזאת בישראל , בתוך יומיים נפלו ארבעים אלף לוחמים מישראל , כאיש אחד חברים , התכנסות בני ישראל במצפה, איכה נהיתה הרעה הזאת , המלחמה בבני בנימין מבחינה הלכתית , מדוע לא אבו בני בנימין להסגיר את בני הבליעל? , מדוע ניגפו ישראל בשתי המערכות הראשונות? , טעמים נוספים לסירוב בני בנימין , בטח בה' ועשה טוב , רק בפעם השלישית שאלו כהוגן , מעשה נבלה צריך טיפול על ידי אנשים ראויים , קשה להכריע מיהם האשמים , אשמת גדולי התורה והאמונה שבדור , בנימין הוא השבט ה'ידיד'

  הרב שמעון כהן | שבט תשפ"ב
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  פילגש בגבעה

  פרק יט

  כשאין מנהיגות ישנה נפילה רוחנית ומוסרית , בפילגש בגבעה יצא העולם מן הסדר , בסיפור המעשה נסתרים שמות האנשים , שלושה שבטים - יהודה, יוסף ולוי , דין פילגש ,האיש הלוי בא לפייס את פילגשו , אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו , הזקן המארח ומעשה בני הבליעל , פרשת פילגש בגבעה ופרשת סדום , הכנה לקראת הקמת מלכות ישראל , פילגש, פילגש, קומי ונלך לדרכנו! , ויקם האיש וילך למקומו  שערוריה נהיתה בארץ

  הרב שמעון כהן | טבת תשפ"ב
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  פרשת פסל מיכה

  פרק יז

  מ'מיכיהו' ל'מיכה' , הנער הלוי מבית לחם , מתי נעשה פסל מיכה? , קח אחד מהם ותראה מה יעלה בסופו , שעבוד מצרים היה לטוב לישראל , מיכה הוא נבט והוא שבע בן בכרי , אש הטומאה עם אש הקדושה , ירא שמים כלפי חוץ , מיכה פרש מן הציבור , 'אנכי' - ביטל מיכה , הנער הלוי היה נכדו של משה רבנו , עינו היתה צרה בעבודה זרה שלו , אחריתו של יהונתן , יהונתן שימש ככהן לעבודה זרה בלית ברירה , שבועת משה רבנו ליתרו חותנו , מה גרם לנפילתם של השניים?

  הרב שמעון כהן | טבת תשפ"ב
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  תמות נפשי עם פלשתים

  פרק טז

  ויחל שער ראשו לצמח , צמיחת שערות ראשו היתה מהירה במיוחד , חציו התחתון דג וחציו העליון אדם ,מאבל ויגון לשמחה ולששון  יכין ובועז , ואנקמה נקם אחת משתי עיני , מיתתו היתה שלמה ושב לשורשו

  הרב שמעון כהן | טבת תשפ"ב
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  מה מתוק מדבש ומה עז מארי

  אירוסי שמשון עם בת פלשתים , חידת שמשון , גבורתו של שמשון אל מול הארי הנוהם , ותצלח עליו רוח ה' , גבורה כפולה , שמירת הסוד , שעשה לי נס במקום הזה , אכילת הדבש דרך הילוכו , הוראה גדולה משמים , חידת בילוש , הדבורה מוציאה דבש במקום פסולת , ארץ זבת חלב ודבש , שתי סגולות בדבש

  הרב שמעון כהן | חשוון תשפ"ב
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  נזיר קדוש מבטן

  פרק יג

  נקודות שדורשות התבוננות , לו חפץ ה' להמיתנו לא הראנו את כל אלה , מחלוקת בין מנוח לאשתו , נביא ה' או מלאך אלקי , חפץ ה' ביד שמשון יצלח , בחירת ה' בשמשון איננה בשל מעשיו או מפני ייחוסו , כוונתם של שמשון ושלמה , מנוח היה גלגול של נח , חוללה הברית שכרת אברהם עם אבימלך , אשת מנוח נהגה כבוד בבעלה , אי קיום עלול לעלות בחיי הנער , אמו של שמשון הסתירה את ייעודו מפני הפלשתים , ההקרבה בבמה בהוראת שעה

  הרב שמעון כהן | סיון תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  שמשון ממשפחת הדני

  פרק יג

  דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל , שבט דן - כמיוחד שבשבטים , לישועתך קיויתי ה' , יעקב היה סבור ששמשון הוא מלך המשיח , מנוח אבי שמשון היה שקול כל"א צדיקים  מנוח מדן ואשתו מיהודה , אבצן לא הזמין את מנוח , שבט דן נדבק לשבט יהודה , עיקר מעלתו של שמשון היתה במדרגתו הרוחנית , שבט דן - הירוד שבשבטים , עוצמה מעשית לצד שאיפות קדושות

  הרב שמעון כהן | סיון תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  היחס הנכון לגדולי האומה המופיעים בתנ"ך

  שופטים פרק י"ג

  שופטים פרק י"ג

  הרב שמעון כהן | י"ט אדר תשפ"א
  undefined
  מבוא ושיעורים נוספים

  קבורת רחל והמלוכה בישראל

  ארץ אגדה

  שאול פגש בדרכו למלוכה אנשים שבאים מקבר רחל ואנשים שבדרכם לבית אל, משום שתפילותיהם זירזו את הזמן שנשמת מלך ישראל תתגלה

  הרב מרדכי הוכמן | י"ט אדר תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  40 שנה ביד פלישתים

  מפי כהן

  הפלשתים התעוררו / חטא חם בן נח / צאצאי חם - שטופים בעריות / חם בן נח לא שלט ביצרו / מידת צניעותו של עם ה' / המצרים שטופי זימה וישראל שמורים וגדורים / הפלשתים הם תוצר של קלקול מוסרי / סוגיית המשפחה / תרבות של צחוק וליצנות / הכח המתנגד למלכות ישראל בארץ ישראל

  הרב שמעון כהן | ט' אדר תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  אבצן זה בועז

  ספר שופטים פרק י"ב

  שלושה שופטים - אבצן, אילון ועבדון / אבצן - אב צאן / אבצן לא הזמין את מנוח / שתי הדרכות מוסריות חשובות / משפחות ברוכות ילדים זו ברכה נפלאה / גלגל חוזר בעולם / רוחו של אבצן לא נפלה לייאוש / רבי עקיבא לא נפל ברוחו / נשמת בועז באה כדי להקים את שושלת בית דוד / המבזה אחרים ניטלת ממנו הברכה / בועז מגלה רגישות ותשומת לב מיוחדת / גושי הלום - התקרבי למלכות / אפיריון למלכות ישראל

  הרב שמעון כהן | ל' שבט תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  יפתח ואפרים – מלחמת אחים

  מפי כהן

  תלונת בני אפרים / כפיות הטובה של בני אפרים / בני אפרים זעמו על יפתח לבדו / וישם את אפרים לפני מנשה / אפרים קודם בכל מקום / יחס משפיל ומבזה / חטא היוהרה / מי שדבריו נשמעים אין לו להצטנע / בועז הוא דוגמא ומופת לרגש מופלא של אחריות / מסירות נפש על ההנהגה

  הרב שמעון כהן | כ"ב שבט תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  מעשה בת יפתח

  שופטים פרק י"א

  שמחת הניצחון התחלפה בכאב מר / נדר בשעת צרה / ארבעה הם שנדרו/ יפתח קבע כי לנדרו אין הפרה / כוונתו של יפתח בנדרו / איזה תוקף הלכתי יש לנדרו של יפתח? / הרמב"ן דוחה את הסברו של האבן עזרא / מפני שלא היה בן תורה איבד את בתו / בין דין לדין אבדה הנערה / טענותיה של בת יפתח לא התקבלו / המלחמה בבני אפרים /אוי לה לגבורה שמקברת את בעליה

  הרב שמעון כהן | ט"ו בשבט תשפ"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il