בית המדרש

x
 • קריאה
26 שיעורים
  undefined
  47 דק'
  ויקרא

  שורשו של עמלק ועבודת פורים

  שיחת מוצ"ש פרשת ויקרא - זכור תשע"ט

  חז"ל ממשילים את עמלק לכלב, הכלב אינו בא בחינם וכל פרשת עמלק באה להזכיר להיזהר מהשאלה היש ה' בקרבנו. כלב הוא חצוף ואינו מקבל שום עול. לחצוף אין תקנה ולכן מותר לקראו לכזה רשע. שורש של עמלק זה הפך האמונה הפך היראת שמים "ויהיו ידיו אמונה".

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט' אדר ב' תשע"ט
  undefined
  זכור

  קדושת ימי הפורים

  הרב אורן נזרית | אדר תשפ
  undefined
  זכור

  אני אוהב יהודי מטוגן

  הרב יוסף נווה | אדר תשפ
  undefined
  זכור

  זכור! לזכור או לשכוח?

  הרב אביעד גדות | אדר ב תשע"ט
  undefined
  ויקרא

  ויקרא זכור התשע"ט מדברי הרב אליהו זצוק"ל

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | אדר ב תשע"ט
  undefined
  אשיחה בחוקך

  חיזוק בעניין מצוות התוכחה

  הרב אורן נזרית | אדר ב תשע"ט
  undefined
  זכור

  אוצר ספרי חסידות פרשת תצוה - זכור

  רבנים שונים | אדר ב תשע"ו
  undefined
  39 דק'
  תצוה

  בין מחיית עמלק לפורים

  שיחה לפרשת תצווה - זכור תשע"ב

  החיבור לצדיקים ◆הקישור לכל עם ישראל ◆מעלת הציץ ◆פרשת זכור היא זכירה מוסרית ◆השקפת העולם של עמלק ◆איך נלחמים בעמלק ◆קבלה מחודשת של התורה בפורים ◆שמחת הפורים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י' אדר תשע"ב
  undefined
  תצוה

  תצוה זכור התשע"ז מדברי הרב אליהו זצוק"ל

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | אדר תשע"ז
  undefined
  זכור

  פרשת זכור

  הרב יוסף צבי רימון | אדר ב תשע"ו
  undefined
  ויקרא

  ויקרא זכור התשע"ו מדברי הרב אליהו זצוק"ל

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | אדר ב תשע"ו
  undefined
  תצוה

  "מחיית שם" - כִּילוּי או אִיחוּי

  הרב אוריאל אליהו
  undefined
  קול צופייך

  זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק

  הרב שמואל אליהו | אדר תשע"ה
  undefined
  זכור

  מאוחדים מול המן

  אחדות אמיתית יכולה להיות כשיש ערך רוחני אמיתי שכולם שואפים אליו. כשחסר הערך האמיתי עלולים לעשות תחליפים זמניים, שבמשך הזמן מתנדפים כמו אבק ברוח. את זה הבינו מרדכי ואסתר.

  הרה"ג דוב ליאור | יא אדר תש"ע
  undefined
  זכור

  תמחה את זכר עמלק

  נתברכנו בדיונים הלכתיים רבים לענין מצות קריאת פרשת זכור. דשו הפוסקים בשאלות רבות. [א] האם זו מצוה דאורייתא (כדעת התוספות) או רק דרבנן (רמב"ם). [ב] האם הנשים חייבות במצות קריאה זו? [ג] האם אדם יוצא ידי חובתו זו ע"י שמיעת מגילת אסתר ביום פורים? [ד] האם בן לעדות המזרח יוצא ידי חובתו בשמיעה מספר תורה בכתב אשכנזי ובהברה אשכנזית? וכן להיפך, האם אשכנזי יצא ידי חובתו בספר מעדות המזרח? [ה] כיצד לבטא מלת "זכר", בסגול תחת הז' או צירי? ועוד כמה דיונים. אבל לא ראינו בירורים כיצד מקיימים מצוה זו בפועל, ומי הם אנשי "עמלק" בדורנו?

  הרב משה צוריאל | ב אדר ב תשס"ח
  undefined
  קול צופייך

  פרשת זכור

  מתוך "קול צופייך", גיליון 395

  בשבת שלפני פורים קוראים בפרשת "זכור", ולכן בשבת זו נקרא פרשת "זכור". וכתבו הפוסקים שהחיוב לקראה הוא מדאורייתא, וכן נפסק בשו"ע

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | אדר תשס"ז
  undefined
  זכור

  "שאול באחת ועלתה לו"

  השבת נקרא כהפטרה את סיפור מלחמתו של שאול המלך בעמלק ועל כשלונו באי קיום מצוות ד', מה שגרם לאיבוד מלכותו. כיצד קרה ששאול הצדיק נכשל בכך ומדוע גרם חטא אחד לאיבוד המלכות?

  הרב יוסף כרמל | אדר תשס"ז
  undefined
  זכור

  "ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה" - על עמלק ועל הספק

  המלחמה עם עמלק נמשכת מאז ימות משה רבנו ועד סוף כל הדורות. הכח השורשי של עמלק הוא הטלת הספק. והכוח הדוחה אותו הוא הראיה הוודאית והברורה מה נכון ומה לא. וזהו כוחו של מרדכי.

  הרב חנניה מלכה | שבט תשס"ז
  undefined
  זכור

  ד' פרשיות ומשמעותן

  הקשר בין ד' פרשיות לד' כוסות, שהן כנגד ד' לשונות של גאולה; וזה מרמז כנגד הקנאה והתאוה והכבוד ושלושת המידות הנ"ל קובעות את היחס אל העושר הגבורה והחכמה; מכאן מגיעים להבנה במשמעות ארבע הפרשיות.

  הרב דוד דב לבנון | שקלים תשנ"ט
  undefined
  זכור

  "אשר קרך" - מהכרת הטוב

  משמח חתן - כאילו הקריב תודה; יתרו מול עמלק; הכרת הטוב של יתרו; כיצד קבעו יו"ט על ישועת פורים? באורי הלכה במצות "זכור".

  הרב דוד דב לבנון | זכור תשנ"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il