בית המדרש

x
 • קריאה
8 שיעורים
  undefined
  עיונים בעניני חנוכה

  תקנות חג החנוכה

  הרמב"ם מצטט את דברי הגמרא על חנוכה בשינויים קלים. מהי מהות השינויים הללו, ולמה הרמב"ם "לא הסתדר" עם לשון הגמרא? דיוקים ע"פ מגילת תענית, ועוד. מדוע אומרים הלל שלם בכל החנוכה, ומה מהותה של תפילת "על הניסים"?

  הרב דוד דב לבנון | כסלו ה'תשס"ב
  undefined
  עיונים בעניני חנוכה

  דיוקים ב'מגילת תענית'

  מהי "מגילת תענית"? מי כתבה? חנוכה ב"מגילת תענית" - דיוקים מהנוסח המופיע שם המדבר על חנוכה, לעומת מקורות אחרים על חנוכה

  הרב דוד דב לבנון | כסלו ה'תשס"ב
  undefined
  מקץ

  "באורך נראה אור"

  יוסף שהה בבית הסוהר במצרים 14 שנה. המדרש כותב על השנתיים האחרונות שהיו "חושך ואפילה". מדוע רק שנים אלה? החושך שווה ליצר הרע. גם מלכות יון נקראת חושך, מדוע? אור וחושך כדבר רוחני

  הרב דוד דב לבנון | כסלו התשס"ב
  undefined
  עיונים בעניני חנוכה

  שורשי חג החנוכה

  כיצד חנוכה התגבש ליום טוב במשך הדורות? חנוכה עלה במחשבה עוד בזמן הקמת המשכן. חנוכה נקבע על בסיס חגו של אדם הראשון.

  הרב דוד דב לבנון | כסלו ה'תשס"ב
  undefined
  עניינו של חג

  נר איש וביתו - אור הבית היהודי

  מובא בפסיקתא, שהמשכן גמר להיבנות בכ"ה כסלו, אך נחנך רק בניסן, חודש שנולד בו יצחק. לפיכך, נס חנוכה, הקשור במקדש אירע בכ"ה בכסל, כדי לפרוע, כביכול, את החוב של חודש כסלו. אך, מדוע לא נחנך המשכן כבר בכסלו, כמו שהיתה המחשבה מתחילה? מהו ההבדל ביניהם?

  הרב דוד דב לבנון | כסלו ה'תשס"ב
  undefined
  חיוב ההודאה על נס

  קביעת יום טוב לזכר נס

  האם ניתן לקבוע יום-טוב לדורות, כמו שקבעו חז"ל בחנוכה ופורים? תשובה תוך התייחסות לשאלות הבאות: א. בימינו בטלה "מגילת תענית", האם ניתן לקבוע מועדים נוספים שאינם כתובים בה? ב. האם יש איסור "בל תוסיף" בהוספת יום-טוב? - ראיות מהגמרא והראשונים.

  הרב דוד דב לבנון | כסלו ה'תשס"ב
  undefined
  שיחות לחג החנוכה

  ברכת 'שעשה נסים'

  בגמרא מובאות ברציפות 2 מימרות של רב תנחום, אחת לגבי מיקום הנחת החנוכיה, והשניה לגבי מכירת יוסף ע"י אחיו. מהו הקשר בין 2 האימרות הללו? - ההבדל בין הנס של יוסף בבור, לניסי חנוכה. וההבדל בין ברכת "שעשה ניסים", לברכת "שעשה לי נס במקום הזה".

  הרב דוד דב לבנון | כסלו ה'תשס"ב
  undefined
  שיחות לחג החנוכה

  כוחה של מידת הביטחון

  הפוסקים מצאו רמז לעריכת סעודה בחנוכה, מיוסף שערך סעודה עם אחיו. מהו הדמיון בין סעדותו של יוסף לחנוכה? וכיצד מתקשרות שתי הסעדות הללו? מידת הביטחון של יוסף לעומת מידת הביטחון של החשמונאים בחנוכה

  הרב דוד דב לבנון | כסלו ה'תשס"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il