שביתת העשור

לב הלימוד -הלכות שביתת העשור

הרמב"ם היומי | אדר תשע"ח