בית המדרש

x
 • קריאה
23 שיעורים
  undefined
  האשה ביהדות

  לא כל מה שאת מבקשת

  צניעות איננה קשורה דווקא לנושאים שבינו לבינה, וצניעות איננה מחיקה כשם שענווה איננה ביטול עצמי. צניעות היא התנהגות שנמנעת מהבלטה, ומאחר שיש בגופניות הנשית צד שמושך את העין ההלכה דורשת להצניע אותה

  הרב עזריאל אריאל | כ"ח אדר תשפ"א
  undefined
  שמות

  האמא היהודיה

  הרב משה ליב הכהן הלברשטט | כ"ד טבת תשפ"א
  undefined
  האשה ביהדות

  “לפי שאינה כשבויה"

  במשפט התורה האיש מקדש את האישה, ולמעשה קונה את הייחוד שלה אליו ורק אליו. אולם קניין זה אינו פוגע כהוא זה בריבונות האישה על גופה. איסור האונס בתורה היה כל כך פשוט, שגם כאשר אישה מסרבת לקיים יחסי אישות זה בשום פנים ואופן לא יכול להיות הצדקה ליחסי אישות בכפייה

  רבנים שונים | ז' טבת תשפ"א
  undefined
  תפילה לאשה

  טעמי מצוות הנשים

  פרק ג

  א - ההשלמה ההדדית שבין איש לאשה. ב - טעם שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן. ג - שכל ורגש. ד - מעלת הגברים והשכל. ה - מעלת הנשים והרגש. ו - סדר גילוי המעלות. ז - השיתוף והאהבה. ח - היסוד הכללי מול האישי שבתפילה. ט - תפילת הנשים.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  9 דק'
  האשה ביהדות

  האם נשים פחות מוכשרות לרוחניות?

  הרב ערוסי שובר מיתוסים ביחס לתפיסת התורה

  הרב ערוסי שובר מיתוסים ביחס לתפיסת התורה

  הרב רצון ערוסי | שבט תשע"ח
  undefined
  רביבים

  עליית מעמד האישה בהלכה

  קשיי הפרנסה בעקבות חטא אדם וחוה גרמו לירידה במעמד האישה * במקביל לגאולת העולם מקללת הפרנסה הקשה, גם מעמד האישה עולה * מדוע התירה התורה לגבר לשאת שתי נשים ולגרש את אשתו בעל כורחה * חכמים תיקנו כתובה כדי להקשות על גירושי אישה בעל כורחה * התורה אינה נלחמת בטבע אלא מציבה לו גבולות מוסריים * הנורמה המקובלת שלא לשאת שתי נשים והפיכתה למחייבת בתקנת רבנו גרשום * ככל שפרנסת הגברים נעשתה קלה יותר כך השתפר מעמד האישה בהלכה

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ד
  undefined
  רביבים

  מעמד האישה בעלייה

  שוחרי השלום משתמשים בפער הלימודי בין יהודים לערבים כדי ללבות איבה * עדות מבית הרב עובדיה יוסף על השתתפות נשים בזמירות שבת * האיש כיוזם והאישה כמפתחת ומשלימה * השפעת האישה על בעלה ועליית מעמדה לעומתו עם השנים * התהליך ההיסטורי של שינוי מעמד האישה בעולם לעומת האיש * לעתיד לבוא יהיה שוויון ובעולם הבא מעמד האישה עדיף * גם בעתיד יישאר האיש המנהיג ופורץ הדרך, אך תתברר העדיפות של מעלת האישה המוכשרת יותר לקלוט את הניצוצות האלוקיים הגנוזים בבריאה

  הרב אליעזר מלמד | טבת תשע"ד
  undefined
  האשה ביהדות

  מעמד האישה ביהדות

  הרב הלל מרצבך | אדר תשע"ב
  undefined
  רביבים

  קידום נשים לאן?

  גישה יהודית נכונה לתנועות עולמיות כמו סוציאליזם, קפיטליזם ופמיניזם. הגורם המרכזי לקידום נשים בתקופתנו הוא הפיתוח הטכנולוגי. תרומתן של נשים פורצות דרך, והמחיר של פגיעה בערכי המשפחה.

  הרב אליעזר מלמד | ויקרא, תשס"ט
  undefined
  רביבים

  נשים בתפקידים ציבוריים

  הוויכוח על שריון מקום לנשים ברשימה לכנסת. לדעת רוב הפוסקים אין איסור לבחור חברת כנסת או שרה. מרן הראי"ה קוק לא ראה בבחירת נשים איסור מוחלט, אלא התנגד מטעמי צניעות.

  הרב אליעזר מלמד | כי תישא תשס"ט
  undefined
  זוגיות

  יסודות בשלום בית

  כל אישה רואה את בעלה כאדם גדול. גם אם באמת אינו גדול אלא "קטן כנמלה", עבורה הוא אדם גדול. יש נשים המקבלות את הבעל כמו שהוא ושמחות בחלקן. אולם, יש נשים המרגישות שלבעל חסר קצת בהנהגה הזאת שהן זקוקות לה. לכן הן דורשות כל מיני דרישות.

  הרב אליקים לבנון | שבט תשס"ט
  undefined
  תזריע

  האם האשה היא שוה-ערך לאיש?

  פרשת תזריע מבחינה בין לידת זכר ללידת נקבה (ויקרא יב, ב-ה). אשה היולדת זכר היא טמאה לבעלה משך שבעה ימים, ואחר כך היא טהורה משך שלושים ושלשה ימים (ואפילו אם תראה מראה אסור). אבל היולדת נקבה היא טמאה לבעלה זמן כפול, משך שבועיים. ואחר כך היא טהורה ששים וששה יום. לכאורה יש כאן אפליה, לידת נקבה גורמת טומאה לתקופה כפולה!

  הרב משה צוריאל | כג אדר ב תשס"ח
  undefined
  ויקהל

  מעלות האשה בעבודת הקב"ה

  הרב משה צוריאל | סיוון תשס"ו
  undefined
  נשא

  אשה קדושה

  מה מקום האשה ביהדות?

  הרב יחזקאל פרנקל | אייר תשס"ה
  undefined
  האשה ביהדות

  "זכו שכינה ביניהם"

  כמדובר על "זכר ונקבה" לא אמור להיות קשר בין שני המינים בודאי שלא של אישות; הקשר הרצוי בין המינים הוא הקשר המקודש של איש ואישה; קשר זה איננו רק קשר של זוגיות אלא של הקמת משפחה באמצעות הבאת צאצאים לעולם; כל קלקול בתחום זה משחית את העולם ועלול להביא לחורבנו.

  הרב יוסף כרמל | תשס"ה
  undefined
  האשה ביהדות

  חתן וכלה

  כוח האדם בא לידי ביטוי על ידי האישה; האיש פועל בהתאם למהות עניינו בבריאה, והאישה משלימה את מעשיו, לפי מהות הוייתה; האישה שותפה לבעל במעשיו הטובים ופרנסת הבעל היא כפרס על עבודתה.

  הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | אייר תשס"ד
  undefined
  האשה ביהדות

  חתן וכלה - איש ואישה

  האישה מיצגת את הקדושה הטבעית שבעולם ולכן מהותה הפנימית לא יכולה להשתנות; האישה מקבלת את חלקה מעולמו של האיש; נמשלה האישה לתורה שבכתב; קידוש האישה נעשה על ידי דיבור ומעשה ואין די במעשה בכדי לגרשה.

  הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | אייר תשס"ד
  undefined
  רביבים

  המעלה הנשית הנסתרת (איש ואישה - חלק ב')

  השכל קובע את היסודות והכללים שעל פיהם הציבור מתנהל; הרגש קולט את האמונה בטבעיות ובחיוניות; האמונה הנשית הוכיחה את עצמה בשעות הגדולות של עם ישראל; מעלת האיש מקדימה להתגלות לפני מעלת האישה, ולעתיד לבוא תגבר מעלת האישה; גילויים בוסריים של מעלת האישה בדורנו;

  הרב אליעזר מלמד | התשס"ג
  undefined
  רביבים

  שווים אבל שונים (איש ואישה - חלק א')

  על פי התורה קיים שוויון כללי עם הבדלים בפרטים; שוני נפשי ורוחני בין גברים לנשים; מרכזיות השכל אצל האיש והרגש אצל האישה; שתי הפרשנויות לברכת "שלא עשני אישה"; מעלת האיש היא במישור הגלוי, ומעלת האישה במישור העמוק והפנימי;

  הרב אליעזר מלמד | התשס"ג
  undefined
  האשה ביהדות

  ויקרא את שמם אדם

  נקודת המוצא של כל דיון בנושא זה היא: הנחת היסוד שיש שוויון מוחלט בין הנשים והגברים. הטענה המושמעת היא שמאחר שבחיים הכלליים השוויון מוסכם ומתבצע בצורה מלאה, לא ייתכן שבחיים הדתיים יישמר שוני. הנחת יסוד זו טעונה בירור מחודש.

  הרה"ג יעקב אריאל | כסלו תשס"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il