בית המדרש

x
 • קריאה
26 שיעורים
  undefined
  עין יצחק

  נישואין בימי העומר

  עין יצחק

  מהו המקור והטעם למנהגי אבלות בימי ספירת העומר? | באלו ימים מימי ה ספיר ה נוהגים האבלות? | מה הדין כאשר ל"ג בעומר חל ביום שישי, ערב שבת? | איזו קולא מיוחדת, בהוראת שעה, בשנה זו לקביעת מועד נישואין, אחרי שנת מגיפת הקורונה? | כיצד נוהגים בענין שמיעת שירים וניגונים בכלי שיר?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | ד' אייר תשפ"א
  undefined
  הלכות ספירת העומר

  מוזיקה בספירת העומר

  מתוך שו"ת קורונה

  מתוך שו"ת קורונה

  בית דין ארץ חמדה - גזית | ג' אייר תשפ"א
  undefined
  עין יצחק

  ספירת העומר טרם הלילה

  עין יצחק

  האם מותר לספור ספירת העומר לפני צאת הכוכבים? מצוות ספירת העומר בזמן הזה, מן התורה או מדרבנן? מהו הנוסח הראוי באמירת 'לשם יחוד' לפני ספירת העומר? האם יוצא ידי חובת ספירת העומר בלשון שאינו מבין? מדוע בני חוץ- לארץ אינם סופרים יום נוסף מספק, כדין יום-טוב-שני של גלויות? המסופק כמה המספר היום, האם מועילה ספירת ספק?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | כ"ו ניסן תשפ"א
  undefined
  הלכות ספירת העומר

  הלכות והליכות בעניין "ספירת העומר"

  לב המועדים

  לב המועדים

  הרב יהודה לב | י"ב ניסן תשפ"א
  undefined
  עין יצחק

  שירה וזמרה בימי העומר

  גליון 184

  אלו שירים נאסרו לאחר חורבן בית-המקדש? | האם שירות ותשבחות להקב"ה בכלל גזירת האיסור? | האם מותר לשמוע שירים וואקאליים ופרקי חזנות מוקלטים בימי ספירת העומר? | ולמי ניתן להקל קולות מיוחדות בתקופת נגיף ה'קורונה'?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | איר תשפ
  undefined
  הלכות ספירת העומר

  הלכות ספירת העומר

  א - מצוות הספירה ומשמעותה. ב - תהליך העלייה מהלאומיות לרוחניות. ג - נוסח הספירה. ד - מעמד המצווה לאחר החורבן. ה - זמן הספירה. ו - עד מתי אפשר לספור. ז - דין השוכח לספור יום אחד. ח - בכל הספקות ממשיך לספור בברכה. ט - נשים בספירת העומר. י - פרטי דינים במצוות הספירה.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  הלכות ספירת העומר

  מנהגי אבלות בספירת העומר

  א - טעם מנהגי האבלות שבספירת העומר. ב - זמני מנהגי האבלות. ג - מנהג יוצאי ספרד. ד - מנהג יוצאי אשכנז. ה - נישואין ואירוסין בימי ספירת העומר. ו - תספורת. ז - גילוח. ח - ריקודים וכלי זמר. ט - ברית מילה, הכנסת ספר תורה ובר מצווה. י - שמיעת מוזיקה ממכשיר חשמל ביתי. יא - שהחיינו וטיולים. יב - סיכום קצר לימי שמחה שבתוך ספירת העומר.

  הרב אליעזר מלמד | אייר התשס"א
  undefined
  הלכות ספירת העומר

  שירה ריקודים ומחולות המותרים והאסורים בספירת העומר

  הרב נועם דביר מייזלס | אייר תשע"ט
  undefined
  רביבים

  ממתי מותר להתחתן?

  אומנם רבים מבני עדות המזרח נוהגים להתחתן רק מל"ד בעומר, ועד אז לקיים את כל מנהגי הספירה, אך יש חילוקי מנהגים בין הקהילות – ולכן מי שמתחתן בל"ג בעומר יש לו על מי לסמוך * גם בין יוצאי אשכנז יש מנהגים שונים, אך הרוב נוהגים להתחתן מל"ג בעומר, והמחמירים בהמשך ימי הספירה נמנעים רק משמחות גדולות * ככלל, במקרים של ספק, עדיף שלא לעכב נישואין * וסיפור מפעים על גבורת הרוח שסיפר הרב שטיינר ביום העצמאות, באירוע הוקרה לשר אורי אריאל

  הרב אליעזר מלמד | אייר תשע"ט
  undefined
  הלכות ספירת העומר

  השוכח לספור יום אחד

  הרב יוסף צבי רימון | איר תשע"ח
  undefined
  59 דק'
  קול צופייך

  מִצְוַת סְפִירַת הָעֹמֶר

  באדיבות אתר הרב

  הרב שמואל אליהו | כ"ד ניסן התשע"ה
  undefined
  קול צופייך

  יָמִים סְפוּרִים

  מהלכות ספירת העומר

  מהלכות ספירת העומר

  הרב שמואל אליהו | איר תשע"ג
  undefined
  הלכות ספירת העומר

  יָמִים סְפוּרִים

  הרב שמואל אליהו | ניסן התשע"ג
  undefined
  פסח שני

  בית מקדש בין פסח ראשון לשני וקטן שגדל וגר שהתגייר בעומר

  הרב חגי פנחס בר גיורא (במברגר) | ניסן התשע"ג
  undefined
  הלכות ספירת העומר

  ספירת העומר אחר ברכת המפיל

  הרב שמואל חיים דומב | איר תשע"ב
  undefined
  הלכות ספירת העומר

  משמעות ימי ספירת העומר ומנהגי האבלות

  מה משמעותם של ימי ספירת העומר בעבר ובעתיד, ומהם מנהגי האבלות שאנו נוהגים כיום?

  הרב אליקים לבנון | ניסן תשע"א
  undefined
  קול צופייך

  המותר והאסור בימי ספירת העומר

  הרב שמואל אליהו | אייר תש"ע
  undefined
  מצוה גדולה

  מצווה לספור שבע שבתות תמימות

  מצווה כ"ו מתוך ספר המצוות הקצר

  מצוה לספור שבע שבתות תמימות מיום שהביאו העומר במקדש, שנאמר: "וספרתם לכם ממחרת השבת... שבע שבתות תמימות"

  הרב שמואל הולשטיין | ניסן תשס"ז
  undefined
  רביבים

  אבלות בספירת העומר

  מחלוקת האם גילוח כלול באיסור תספורת וכיצד לנהוג למעשה; שמיעת מוסיקה באמצעות מכשיר אלקטרוני; מותר לברך שהחיינו בימי הספירה על בגד חדש ופרי חדש.

  הרב אליעזר מלמד | אייר תשס"ו
  undefined
  הלכות ספירת העומר

  אבלות בימי הספירה

  "קול צופייך" – גיליון 313

  עניני והלכות ספירת העומר.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | אייר תשס"ה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il