בית המדרש

x
 • קריאה
30 שיעורים
  undefined
  תפילה לאשה

  נוסחי התפילה ומנהגי העדות

  פרק כד

  א - שינויי הנוסחים. ב - אין להחשיב נוסח אחד כעדיף מחבירו. ג - דין מהגרים וקהילות שנדדו ממקומם. ד - אשה שנישאה לבן עדה אחרת. ה - באיזה מקרים מותר לשנות את הנוסח. ו - שמירת המנהגים מול חיזוק הקהילה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  עניני מועדים

  מהלכות חגים ומועדים

  פרק כג

  א - ראש חודש וברכת הלבנה. ב - שופר ומוסף בימים נוראים. ג - סוכות. ד - "אף הן היו באותו הנס" - פסח, פורים וחנוכה. ה - חנוכה. ו - פרשת זכור. ז - פורים. ח - נשים במקרא מגילה. ט - ליל הסדר. י - ספירת העומר. יא - ברכת האילנות.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  שאר תפילות היום

  תפילה וקידוש בשבת

  פרק כב

  א - תפילת שבת. ב - קבלת שבת. ג - ויכולו ומגן אבות. ד - פסוקי דזמרה, קריאת התורה ומוסף. ה - הפטרה. ו - חובת הנשים בתפילות השבת. ז - האם ראוי לאשה לדלג כדי להתפלל עמידה במניין. ח - קידוש וסעודות שבת. ט - אכילה ושתייה לפני הקידוש בליל שבת. י - אכילה ושתייה לפני הקידוש בשבת בבוקר. יא - הבדלה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  תפילה לאשה

  בית הכנסת, ציצית ותפילין

  פרק כא

  א - מצוות בניית בית כנסת. ב - בחירת בית הכנסת. ג - קדושת בית כנסת. ד - שלא להביא לבית הכנסת ילדים העלולים להפריע. ה - נשים בציצית. ו - נשים בתפילין.

  הרב אליעזר מלמד | סיוון תשפ
  undefined
  תפילה לאשה

  מהלכות התפילה במניין

  פרק כ

  א - חיוב הגברים להתפלל במניין ובבית הכנסת. ב - נשים פטורות מתפילה בבית הכנסת ובמניין, אבל יש להן זכות. ג - הקדיש. ד - סוגי הקדיש. ה - ברכו. ו - חזרת הש"ץ. ז - מדיני חזרת הש"ץ ועניית אמן. ח - קדושה ומודים. ט - מתי מותר להפסיק כדי לענות דברים שבקדושה. י - מקומות שאין להפסיק בהם. יא - ברכת כהנים. יב - מדיני ברכת כהנים. יג - דיני המתברכים. יד - הכשרים והפסולים לברכת כהנים. טו - תקנת קריאת התורה. טז - החזן. יז - חזנות לשם שמים. יח - תפילת האבלים ואמירת קדיש יתום. יט - מי שלא הניח אחריו בן לומר קדיש.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  שאר תפילות היום

  סדר קריאת שמע שעל המיטה

  פרק יט

  א - סדר קריאת שמע שעל המיטה. ב - ברכת המפיל. ג - דינים נוספים.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  שאר תפילות היום

  מנחה וערבית

  פרק יח

  א - זמן תפילת מנחה. ב - קריאת שמע וברכות של ערבית. ג - תפילת ערבית.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  שאר חלקי התפילה

  התפילות שלאחר עמידה

  פרק יז

  א - נשים פטורות מכל התפילות שאחר עמידה. ב - נפילת אפיים. ג - מנהג אמירת תחנונים כיום. ד - נפילת אפיים כיצד (לנוהגים ליפול). ה - סדר התחנונים. ו - אשרי למנצח ובא לציון. ז - שיר של יום, פיטום הקטורת ועלינו.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  שאר חלקי התפילה

  קריאת שמע וברכותיה

  פרק טז

  א - נשים במצוות קריאת שמע וברכותיה. ב - מצוות קריאת שמע. ג - זכירת יציאת מצרים. ד - תוכן פרשת שמע. ה - הפרשה השניה והשלישית. ו - משמעותה של יציאת מצרים. ז - כוונה בפסוק הראשון. ח - פסוק שני וכוונתו. ט - דיני אמירתה. י - אופן אמירתה. יא - רמ"ח תיבות. יב - הברכות הן הרחבה של קריאת שמע. יג - דיני אמירת הברכות. יד - הפסקה באמצע קריאת שמע וברכותיה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  שאר חלקי התפילה

  קרבנות ופסוקי דזמרה

  פרק טו

  א - אמירת קרבנות לנשים מנהג חסידות. ב - טעם ומנהג אמירת קרבנות. ג - טעם אמירת פסוקי דזמרה. ד - האם חובה לומר פסוקי דזמרה. ה - מהם פסוקי דזמרה. ו - מנהגים וכוונה באמירתם. ז - סדרי עדיפות בדילוג.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  תפילת העמידה

  כבוד התפילה

  פרק יד

  א - מתי מותר להפסיק בתפילת עמידה. ב - הפסקה לצורך כוונה. ג - אין לשבת בתוך ד' אמות של המתפלל. ד - אסור לעבור כנגד המתפללים. ה - המסיים תפילתו. ו - עוד פרטי דינים.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  תפילת העמידה

  הזכרות טעויות ושכחה

  פרק יג

  א - דילוג וטעות בברכה. ב - טעות והפסקה באמצע התפילה. ג - תוספות מעניינו של יום. ד - תפילות נדבה. ה - דיני ספקות. ו - סדר השלמת תפילה שנשכחה. ז - הזכרת גשמים ושאלתם. ח - דין טעות בהזכרת גשמים ושאלתם. ט - עצה כנגד טעויות. י - דין חוץ לארץ.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  תפילת העמידה

  תפילת העמידה

  פרק יב

  א - שלוש פסיעות לקראת התפילה. ב - לכיוון ירושלים. ג - עמידה ורגליים צמודות. ד - תנוחת הגוף והידיים. ה - הכריעות בתפילה. ו - תפילה בלחש. ז - בכל לשון. ח - כוונה. ט - סדר הברכות בתפילת שמונה עשרה. י - בקשות אישיות בתפילה. יא - סיום התפילה והפסיעות אחורנית. יב - עד מתי עומדים בריחוק מקום. יג - הנוסעת והגיע זמן תפילה. יד - האם מותר להתפלל בקביעות בישיבה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  כיצד מתפללים?

  בחירת מקום ראוי לתפילה

  פרק יא

  נקיות המקום מצואה וריחות רעים ומה הדין בדיעבד? דין תינוק; איסור אמירת דברים שבקדושה מול ערווה.א - מקום התפילה. ב - קביעת מקום לתפילה. ג - שלא יהא דבר חוצץ בין המתפלל לקיר. ד - אין להתפלל במקום גבוה. ה - לא יתפלל סמוך לרבו המובהק. ו - תפילה בשטחים פתוחים. ז - נקיות המקום מצואה וריחות רעים. ח - מה הדין בדיעבד. ט - דין תינוק. י - דינים נוספים. יא - איסור אמירת דברים שבקדושה מול ערווה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  כיצד מתפללים?

  הכנת הנפש והלבוש

  פרק י

  א - הכנה נפשית. ב - מניעת דברים הטורדים בתפילה. ג - הלבוש הראוי לכתחילה בתפילה. ד - הלבוש הכשר לתפילה. ה - כיסוי ראש לגברים. ו - כיסוי ראש לנשים. ז - נשים אינן צריכות חגורה בתפילה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  כיצד מתפללים?

  הכנת הגוף

  פרק ט

  א - נטילת ידיים. ב - הכנת הגוף לתפילת עמידה. ג - דין הנצרך לנקביו לעניין תפילה. ד - מי שבאמצע תפילתה הוצרכה להתפנות. ה - דין הנצרכת לנקביה לשאר עניינים שבקדושה. ו - שיכור ושתוי. ז - דין נידה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  תפילת העמידה

  תפילת שחרית והדינים שלפניה

  פרק ח

  א - זמן תפילת שחרית. ב - השעות הזמניות וחשבון זמני הבוקר. ג - סדרי עדיפויות בתפילת שחרית. ד - האיסורים שלפני תפילת שחרית. ה - הקדמת שלום לפני תפילת שחרית. ו - שלא לעבוד או לצאת לדרך קודם התפילה. ז - דברים שמותר לעשות לפני התפילה. ח - אכילה ושתייה קודם התפילה. ט - אכילה בבית לתלמידות שמתפללות בבית הספר. י - מתי מותר לאשה נשואה לאכול לפני התפילה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  השכמת הבוקר

  ברכות התורה לנשים

  פרק ז

  א - שייכות הנשים לתורה. ב - מצוות תלמוד תורה לנשים. ג - תוכן ברכות התורה ושייכותן לנשים. ד - ערכה של ברכת התורה. ה - האם חיוב הברכה מהתורה, ודין ברכת "אהבת עולם". ו - לפני איזה לימוד צריך לברך. ז - ברכת התורה לכל היום.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  השכמת הבוקר

  ברכות השחר

  פרק ו

  א - ברכות ההודאה. ב - שעשני כרצונו. ג - סדר ברכות השחר. ד - ברכות השחר למי שלא נהנה. ה - עד מתי זמנן של ברכות השחר. ו - זמן ברכות השחר לקמה באמצע הלילה. ז - מי שהיתה ערה כל הלילה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  השכמת הבוקר

  נטילת ידיים שחרית

  פרק ה

  א - נטילת ידיים שחרית. ב - רוח רעה. ג - רוח רעה בזמנינו. ד - זמן ברכת "על נטילת ידיים". ה - נטילת ידיים לאחר שינה ביום. ו - קימה באמצע הלילה לתינוק או לצורך אחר. ז - מאכלים שנגעו בהם לפני הנטילה. ח - קטנים.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il