בית המדרש

x
 • קריאה
8 שיעורים
  undefined
  כהנים

  הלכות ברכת כהנים

  פרק כ

  א - מצוות ברכת כהנים. ב - כוונת ישראל. ג - מקום עמידת המתברכים. ד - ארבע הלכות מהתורה. ה - הקשר בין ברכת כהנים לתפילות וקרבנות. ו - נטילת ידיים לפני הברכה. ז - שותפות ישראל בברכת כהנים. ח - חובת חליצת הנעליים לפני הברכה. ט - תפקיד הכהנים. י - כהן רשע. יא - כהן שהרג פסול לדוכן.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  39 דק'
  כהנים ומצוות התלויות בארץ

  בכור בהמה

  א. מצוות בכור בהמה וטעמה, ב. פרטי דיני בכור בהמה, ג. בעיית הטיפול בבכור בזמן הזה, ד. שותפות עם גוי פוטרת את הבכור מקדושה, ה. פטר חמור.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  כהנים ומצוות התלויות בארץ

  תרומות ומעשרות

  א - מדאורייתא- כשרוב ישראל בארץ. ב - גבולות הארץ. ג- הפירות החייבים בתרומות ומעשרות. ד - מוקף. ה - תרומות ומעשרות. ו - טעם למצוות תרומות ומעשרות. ז - תרומה גדולה. ח - מעשר ראשון. ט - תרומת מעשר. י - מעשר שני. יא - מעשר עני. יב - א' בתשרי וט"ו בשבט. יג - טבל ודמאי. יד - אמירת נוסח קצר לדעת החזון איש. טו - נוסח הפרשת תרומות ומעשרות עם פירוש פשוט.

  הרב אליעזר מלמד | איר תשס"ח
  undefined
  1 דק'
  כהנים

  כהנים שאינם ראויים

  הכהנים - מחליפי הבכורים בעבודת הקודש; תפקידי הכהנים וברכתם המיוחדת; גם כהן רשע מחויב בברכה; דין כהן שרצח אדם ומה יעשה כהן שהיה מעורב בתאונת דרכים; מומר לעבודה זרה ומחלל שבת וחומרת עונשו של כהן שנשא גרושה ונטמא למתים.

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  כהנים

  דיני כבוד כהן

  קדושת המשפחה בכהנים וטהרתם המיוחדת; המצווה לכבד כהן והיחס בין כהן לתלמיד-חכם; האיסור להשתמש בכהן ובאיזה תנאים מותר; לימודי רפואה לכהנים וכניסת כהן לבית-חולים - דעת הרב גורן זצ"ל.

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  כהנים

  סדר ברכת כהנים

  הקשר בין ברכת כהנים, עבודת הקורבנות ו"רצה" שבשמונה-עשרה; נטילת ידיים לברכה - טעמיה, דיניה ומי ראוי ליטול; שותפות ישראל בברכה - הצד הרעיוני, ההלכתי והמעשי; כהן בנעליים, שרוכין או יחף - אל יעלה לדוכן; האם מותר לאב לברך את בניו בברכת כהנים?

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  נושאים שונים

  הלכות מתנות כהונה א' - מצוות ראשית הגז

  ביאור מצוות ראשית הגז; כמות הצמר שצריך לתת - מדאורייתא ומדרבנן; מאיזה צמר מפרישים ובאיזו צורה; מספר הכבשים וכמות הצמר שחייבים בהפרשה; בעיות מעשיות בקיום המצווה דרכי פתרונן.

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  נושאים שונים

  הלכות מתנות כהונה ב' - הזרוע, הלחיים וקיבה

  האיברים החייבים בנתינה ודרך אכילתם; מיהו הזכאי במתנות כהונה - סדרי עדיפויות; על מי מוטלת חובת הנתינה; דרך הנתינה והקבלה; דין מתנות כהונה בחוץ לארץ.

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il