בית המדרש

x
 • קריאה
23 שיעורים
  undefined
  רביבים

  הלכות תשעת הימים

  מאבק המורים על שכרם מוצדק, אך הוא צריך להתמקד בשיפור תנאיהם של המורים הצעירים , מותר לבנות בתים בתשעת הימים, אך שיפוץ שמיועד לנוי או למותרות אסור , בכלל איסור שתיית יין כלול גם מיץ ענבים, אך שאר משקאות חריפים מותרים , בגדים ומצעים מלוכלכים של ילדים אינם בכלל האיסור ואין בכיבוס למענם צד של שמחה.

  הרב אליעזר מלמד | אב תשפ"ב
  undefined
  הלכות שלושת השבועות

  הלכות בין המצרים

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | אב תשפ"א
  undefined
  לב המועדים

  הלכות והליכות בין המצרים

  גליון סד

  גליון סד

  תמוז תשפ"א
  undefined
  הלכות שלושת השבועות

  מנהגי שלושת השבועות

  א - ימי בין המצרים. ב - ריקודים ומחולות וכלי זמר. ג - נגינה ושירה בסעודות מצווה. ד - שמיעת מוזיקה ממכשירים חשמליים ביתיים בשלושת השבועות. ה - הלכה למעשה. ו - טיולים, בילוי בברכת שחייה, נופש בבית מלון. ז - שהחיינו. ח - באיזה מקרים מותר לברך שהחיינו. ט - נישואין ואירוסין. י - תספורת. יא - גילוח זקן בשלושת השבועות. יב - משנכנס אב ממעטים בשמחה. יג - בשר ויין. יד - דיני איסור אכילת בשר ושתיית יין. טו - בשר ויין בשבת חזון ובסעודות מצווה. טז - בנייה ונטיעה בתשעת הימים. יז - דיני בנייה בתשעת הימים. יח - דיני משא ומתן בתשעת הימים. יט - איסור כיבוס. כ - בגדי קטנים ובתי חולים. כא - רחיצה. כב - שבת חזון. כג - שבוע שחל בו כשתשעה באב נדחה ליום ראשון.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  57 דק'
  קול צופייך

  תיקון לבכייתה של רחל אמנו

  עִנְיַן בֵּין הַמְּצָרִים

  *בשלושת השבועות במיוחד אנחנו צריכים לתקן את המחשבה כאילו הקמת בית מקדש לא מעשית. אנו מפחידים את עצמינו כמו בחטא המרגלים ואומרים כי הקמתו של המקדש על מקום המסגדים בהר הבית תעורר את הזעם של מיליארד מוסלמים ותייצר מלחמת עולם שלישית. *אם רוצים למנוע את בכייתה של רחל אמנו על בניה שלא חזרו למקומם, צריך להתגבר על הפחד ולעלות לארץ ישראל. צריך לשמוע את תקיעת השופר של ה' ששחרר את כל העם בדור האחרון מעריצים ששלטו עליו אלפי שנים ולראות את הנס שאלוקים מרים כאן בארץ ישראל לקבץ את כל היהודים שמפוזרים בקצוות תבל .

  הרב שמואל אליהו | כ' תמוז תשע"ט
  undefined
  הלכות שלושת השבועות

  סיכום דיני בין המצרים לשיטות האשכנזים והספרדים

  סיכום לשנה שתשעה באב חל בשבת ונדחה ליום ראשון

  סיכום לשנה שתשעה באב חל בשבת ונדחה ליום ראשון

  הרב יצחק בן יוסף
  undefined
  הלכות שלושת השבועות

  רחיצה בים או בבריכה בימי בין המצרים

  בית מדרש ג. אסף | תמוז תשע"ז
  undefined
  הלכות שלושת השבועות

  סיכום דיני בין המצרים לשיטות האשכנזים והספרדים

  הרב יצחק בן יוסף | תמוז תשע"ז
  undefined
  הלכות שלושת השבועות

  הכנת בגדים לתשעת הימים

  בית מדרש ג. אסף | תמוז תשע"ו
  undefined
  רביבים

  ממעטים בשמחה – כיצד?

  משנה: היבטים שונים של דין מיעוט בשמחה משנכנס אב * להימנע מטיולים, מנופש במלון וממסיבת רעים * מי שנפגש עם חברו החביב עליו מאוד יברך "שהחיינו" גם בתשעת הימים * גדרי איסור בניין של שמחה * כיצד ינהגו קבלן בניין ופועלי בניין * קניות שאסור לעשותן בתשעת הימים * ספרדים בשנה זו מותרים לכבס בתשעת הימים, אך לא להסתפר ולהתגלח * איסור כביסה ולבישת מכובס, ומה יעשה מי ששכח להכין בגדים שאינם מכובסים * רחצה בבריכה לצורך בריאות בתשעת הימים

  הרב אליעזר מלמד | אב תשע"ה
  undefined
  קול צופייך

  קנייה ובנייה בימי בין המצרים

  הרב שמואל אליהו | תשע"ב
  undefined
  הלכות שלושת השבועות

  דברים האסורים והמותרים ב"בין המצרים"

  רבנים שונים | תמוז תשע"א
  undefined
  הלכות הצומות הקלים

  הלכות תענית וימי בין המיצרים

  קול צופיך 408

  מטרת התענית; אכילה ושתיה קודם עמוד השחר; החייבים והפטורים מהצום; ערב כיפור ותשעה באב; צום ביום פטירת אביו או אימו; עננו; קריאת התורה; מנחה בתענית; תספורת וגילוח וברכת שהחיינו בשלושת השבועות.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | יז תמוז תשס"ז
  undefined
  קול צופייך

  בין המיצרים

  מתוך "קול צופייך"

  כל רודפיה השיגוה בין המיצרים; ברכת 'שהחיינו'; שכח ובירך על פרי חדש; ברכת הפירות; נוהגים שלא לישא אשה; מה הדין אם קבעו חתונה בליל י"ז בתמוז? שירה ונגינה; תספורת וגילוח; זהירות מסכנה; זהירות יתירה בקייטנות.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תמוז תשס"ו
  undefined
  הלכות שלושת השבועות

  תשעת הימים

  דיני תשעת הימים; אכילת בשר ושתיית יין; בנייה ונטיעה; משא ומתן הימים אלו; עשיית כביסה; רחיצה.

  הרב אליעזר מלמד | תמוז התשס"א
  undefined
  קול צופייך

  בין ראש חודש לתשעה באב

  "קול צופייך" – גיליון 322

  מקצת דיני אבלות של ימי בין המצרים.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תמוז תשס"ה
  undefined
  קול צופייך

  בין המצרים – זכר לחורבן בית המקדש

  "קול צופייך" – גיליון 321

  מקצת ענייני חורבן בית המקדש ודיני ימי בין המצרים.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תמוז תשס"ה
  undefined
  הלכות שלושת השבועות

  הלכות תענית וימי בין המיצרים

  "קול צופייך" – גיליון 302

  מקצת דיני תענית;

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תמוז תשס"ה
  undefined
  רביבים

  דיני תספורת בשלושת השבועות

  הלכות תספורת בשלושת השבועות ומנהגי העדות השונות; האם דין גילוח כדין תספורת?

  הרב אליעזר מלמד | תמוז תשס"ד
  undefined
  רביבים

  ימי בין המצרים

  נוהגים שלא לברך 'שהחיינו' בשלושת השבועות; איש ואשתו יכולים לקנות ביחד רהיט משותף, כיוון שמברכים עליו 'הטוב והמיטיב' ולא 'שהחיינו'.

  הרב אליעזר מלמד | תמוז תשס"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il