בית המדרש

x
 • קריאה
54 שיעורים
  undefined
  47 דק'
  אחרי מות

  החיבור לכלל ישראל

  שיחת מוצ"ש פרשת אחרי מות -קדושים תשפ"א

  -הגישה אל הקודש דורשת הכנות והדרגה -כשעמ"י באחדות הם יכולים להופיע קדושה, לכן פרשת קדושים עוסקת בעיקר במצוות בין אדם לחבירו -מצוות התוכחה והשותפות בכלל ישראל -מסירות נפש כדי לא להלבין פני חבירו ברבים

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ב אייר תשפ"א
  undefined
  אחרי מות

  קדושה אני מבקש!

  הרב אוריאל מועטי | אייר תשפ"א
  undefined
  אחרי מות

  לאיזה קברי צדיקים, אנשים נוהרים?

  הרב נתנאל יוסיפון | תשפ"א
  undefined
  51 דק'
  אחרי מות

  תיקון המידות ומעלת התורה

  שיחת מוצ"ש פרשת אחרי מות קדושים

  תיקון המידות והמעשים בדרך אל הקודש. גדולת יוה"כ ואחדות עמ"י שמבטאת עבודת הכהן הגדול. "הדם הוא הנפש" - מניעת שפיכות דמים לריק. מדרגת החיים מעל התורה ומעלת "סור מרע". מעלת א"י. מעלת התורה והעוסקים בה וכבוד ת"ח. ההליכה אחרי ה' בבניין א"י. עבודת ה' בשם כל ישראל ובכל רמ"ח ושס"ה. ישרות בכל המעשים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ח אייר תש"פ
  undefined
  אחרי מות

  אהבת ישראל בנשמה

  הרב יוסף נווה | איר תשפ"א
  undefined
  אחרי מות

  למשמעות הגורל בשעירי יום הכיפורים

  הרב מרדכי הוכמן | ח' אייר תשפ"א
  undefined
  אחרי מות

  "וחי בהם", "לא תעמוד על דם רעך"

  מקורות ללימוד ועיון, ושיח עם תלמידים ותלמידות, וכן במסגרת המשפחה, הקהילה. המקורות נועדו ללימוד לקראת פרשת השבוע – אחרי מות-קדושים, וימי התשועה. במשמעות המעשית של פסוקים הנזכרים בפרשת השבוע: "וחי בהם", "לא תעמוד על דם רעך". עד כמה נדרש אדם להסתכן בעצמו כדי להציל ולסייע לאחר שנמצא בסכנת חיים? ההדגש יהיה בהתייחסות לשתי קבוצות שמסכנים עצמם בזמן שהם מצילי חיים של אחרים: אנשי רפואה, ואנשי צבא. המקורות מלווים בשאלות הנחייה. בסוף נכתבו נקודות לשיח ועיון עם התלמידים והתלמידות בעת הלימוד ולאחריו. כל מורה י\תחליט מה מתאים ללמוד מתוך המקורות.

  הרב יהודה זולדן | איר תשפ
  undefined
  אחרי מות

  שעיר לעזאזל

  הרב משה ליב הכהן הלברשטט | איר תשפ
  undefined
  אחרי מות

  מייחל להקבלת פני השבת

  הרב יוסף נווה | איר תשפ
  undefined
  אחרי מות

  מה משמעותה של קדושת השבת?

  הרמב"ם בראי הפרשה

  הרמב"ם בראי הפרשה

  רבנים שונים | איר תשפ
  undefined
  41 דק'
  אחרי מות

  רב-חובל קדוש

  שיחת מוצאי שבת פרשת אחרי מות קדושים תשע"ח

  בזאת יבוא אל הקדש ◆ רב חובל ◆לתקוף מלמעלה ◆ ארוחה מרוממת ◆ עשייה פסיבית ◆ קדושה – מציאות! ◆ קדושת התורה ◆ להיות קדוש - להיות כללי.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ו' אייר תשע"ח
  undefined
  44 דק'
  קדושים

  סור מרע ועשה טוב

  ההכנות לכניסה אל הקודש ◆ לתכנן את עבודת ה' ◆ איסורי אכילת דם ◆ העונשים הנסתרים ◆ התמודדות עם יצר העריות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אור לט' אייר תשס"ט
  undefined
  אחרי מות

  "אחרי מות" התשע"ט מדברי הרב אליהו זצוק"ל

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | ניסן תשע"ט
  undefined
  הראי"ה בפרשה

  שילוח השעיר לעזאזל - יניקת כוחות הרע מהטוב

  גליון 380

  גליון 380

  הרב אמציה ברקוביץ | ניסן תשע"ט
  undefined
  פרשת שבוע

  כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה - השמיים הם הגבול

  הרב יוסף כרמל | איר תשע"ח
  undefined
  אחרי מות

  אחרי מות קדושים התשע"ח מדברי הרב אליהו זצוק"ל

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | איר תשע"ח
  undefined
  51 דק'
  אחרי מות

  קדושת ישראל

  שיחת מוצאי שבת אחרי מות קדושים תשע"ז

  אהבת ארץ ישראל ◆התמודדות עם יצר העריות ◆התורה מקדשת ומטהרת ◆השייכות לכלל ישראל ◆נקיות הגוף ◆זה כלל גדול בתורה ◆להיות ישרים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תשע"ז
  undefined
  פרשת שבוע

  על מרכזיותה של ירושלים ועל צמחונות

  הרב יוסף כרמל | איר תשע"ז
  undefined
  אחרי מות

  חמש שנים ראשונות - באילן ובאדם

  כל גיל והחינוך המתאים לו

  מצוות ערלה ומצוות נטע רבעי , צעדים ראשונים בשדה החינוך , להסיר את ערלת הלב , חינוך לתורה - בן שלוש בן ארבע ובן חמש , האדם נמצא בתהליך מתמיד של התפתחות , האדם דומה למלך, לחזיר, לגדי, לסוס, לחמור, לכלב ולקוף , ה' קושר דבר רוחני בדבר גשמי , העובר ברחם אמו שמור ומוגן , חלב אם - השגחה פרטית , הוא מפריע, מסריח ובוכה בלי סיבה - אז למה כולם אוהבים אותו? , גיל הנערות - ההורים דואגים , הרופאים ממליצים לבכות , כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך , באיזה גיל לשלוח את הילד לבית הספר? , אסור להפריע למדען במילוי תפקידו

  הרב שמעון כהן | איר תשע"ז
  undefined
  אחרי מות

  סעודה עם ה' וסעודה עם העניים

  הרב יוסף צבי רימון | איר תשע"ז
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il