500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 275842


Varnish cache server

בית המדרש

x
 • קריאה
16 שיעורים
  undefined
  נוסחי תפילה

  הבדלה למוצאי יום כיפור

  נוסחים שונים

  הבדלה למוצאי יום כיפור בנוסחים שונים

  הסידור המהיר | סיון תשפ"ב
  undefined
  נוסחי תפילה

  הבדלה למוצאי יום טוב

  נוסחים שונים

  הבדלה למוצאי יום טוב בנוסחים שונים

  הסידור המהיר | סיון תשפ"ב
  undefined
  2 דק'
  נקודה בהלכה

  איך עושים קידוש?

  מצוות קידוש בליל שבת 🍷📖 המצווה בה אנחנו מזכירים את יציאת מצרים 🌊 ובריאת העולם 🌎 מצווה שכולנו מכירים, ובכל זאת יש כמה פרטים שחשוב לשים לב אליהם 📋 הרב איתן מינקוב בסרטון מיוחד עבורכם - עכשיו באתר ישיבה!

  הרב איתן מינקוב | חשוון תשפ"א
  undefined
  שו"ת "במראה הבזק"

  יין תפוחים לעניין טעימת המסובים לאחר הקידוש

  תשובה לט

  תשובה לט

  בית דין ארץ חמדה - גזית | ט' ניסן תשפ"א
  undefined
  ויגש

  בלתי לה' לבדו

  הרב יוסף נווה | י' טבת תשפ"א
  undefined
  שאר תפילות היום

  תפילה וקידוש בשבת

  פרק כב

  א - תפילת שבת. ב - קבלת שבת. ג - ויכולו ומגן אבות. ד - פסוקי דזמרה, קריאת התורה ומוסף. ה - הפטרה. ו - חובת הנשים בתפילות השבת. ז - האם ראוי לאשה לדלג כדי להתפלל עמידה במניין. ח - קידוש וסעודות שבת. ט - אכילה ושתייה לפני הקידוש בליל שבת. י - אכילה ושתייה לפני הקידוש בשבת בבוקר. יא - הבדלה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  יום טוב

  הבדלה במוצאי שבת , מוצאי יום טוב ומוצאי יום הכיפורים

  הרב מיכאל יומטוביאן | תשרי תשע"ח
  undefined
  תפילות, קידוש וסעודות

  מדוע מר בריה דרבנא צם בשבת?

  עיון בפסחים דף ס"ח ע"ב

  דף מקורות בנושא תענית בשבת וביום טוב

  הרב יואל ליברמן
  undefined
  שו"ת "במראה הבזק"

  הבדלה בין יום טוב ראשון ושני לישראלי השוהה בחו"ל

  רבנים שונים | איר תשע"א
  undefined
  נוסחי תפילה

  הבדלה במוצאי שבת

  נוסחים שונים

  הבדלה למוצאי שבת בנוסחים שונים

  הסידור המהיר | איר תשע"א
  undefined
  תפילות, קידוש וסעודות

  ברכת ההבדלה

  נוסח עדות המזרח

  נוסח עדות המזרח

  רבנים שונים | איר תשע"א
  undefined
  תפילות, קידוש וסעודות

  כיצד צריך להראות שולחן השבת?

  סעודת שבת בבוקר. סוף סוף, לאחר הפצרות מרובות, התארחו בני משפחת נדב בשבת בבית משפחת פרץ, וההמולה סביב השולחן היתה רבה. - "אבא", משך שאול נדב הקטן בחולצתו של אביו, "תראה מה הם עושים, אנו איננו נוהגים כך". - "ששש...", ענה האב, "לא צועקים דברים כאלו בקול. הגיע הזמן שתלמד שיש מנהגים שונים בעולם, וזו ההזדמנות לברר לעצמנו - כיצד צריך להראות שולחן השבת"?

  רבנים שונים | טז תמוז תשס"ז
  undefined
  קול צופייך

  שבת ערב ראש חודש

  מתוך "קול צופיך" גליון 286

  מה דין סעודה שלישית שנתארכה בערב ראש חודש שחל להיות במוצאי שבת? ומה דין היום השביעי בשבע ברכות הנכנס לתוך היום השמיני?

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | חשוון תשס"ה
  undefined
  תפילות, קידוש וסעודות

  הלכות קידוש א'

  א - זכור ושמור, ב - כיצד מקיימים מצוות זכור, ג - קידוש על היין, ד - היינות הכשרים לקידוש, ה - שיעור היין בכוס של ברכה,

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  תפילות, קידוש וסעודות

  הלכות קידוש ב'

  ו - דיני כוס של ברכה, ז - חלוקת היין לכל המסובים, ח - מנהגי הקידוש וכיסוי החלה, ט - איסור אכילה ושתייה לפני הקידוש, י - קידוש במקום סעודה.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  תפילות, קידוש וסעודות

  סעודות השבת ומלווה מלכה

  א - מצוות סעודות שבת, ב - גדרי המצווה, ג - לחם משנה ובציעת הפת, ד - מעלת סעודת היום , ה - סעודה שלישית, ו - ברכת המזון, ז - משמעותה של סעודת 'מלווה מלכה', ח - הלכות סעודת 'מלווה מלכה'.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 275843


Varnish cache server

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il