בית המדרש

x
 • קריאה
16 שיעורים
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ותכונות חייה ט"ז

  אנו זקוקים לא רק לתחיית הגוף, כי אם גם לתחיית הקודש – חשיפת העומקים ואוצרות החיים שיש בנכסים התורניים של עם ישראל.

  הרב זאב סולטנוביץ' | אייר תשס"ח
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ותכונות חייה ט"ו

  מהו היעוד של עם ישראל, שבשבילו הוא סבל במשך הגלות רדיפות, פרעות ומיתות משונות?

  הרב זאב סולטנוביץ' | איר תשס"ח
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ותכונות חייה יד'

  "לֹא עָשָׂה כֵן לְכָל גּוֹי וּמִשְׁפָּטִים בַּל יְדָעוּם" – מדוע רק בתורת ישראל יכולים להיות המשפטים הטובים?

  הרב זאב סולטנוביץ' | איר תשס"ח
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ותכונות חייה יג'

  האפשרות להתרחק מאור ה' ואף להגיע לכפירה תביא בסופו של דבר לגילוי הרצון החופשי של כנסת ישראל לדבוק בה'.

  הרב זאב סולטנוביץ' | איר תשס"ח
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ותכונות חייה יב'

  היהדות מתגלית הן בתהליכים ניסיים הפורצים את מסגרות הטבע, והן בתהליכים טבעיים – נפשיים, חברתיים וכו'. האם אחד מהם הינו עיקרי יותר?

  הרב זאב סולטנוביץ' | איר תשס"ח
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ותכונות חייה יא'

  מהו הכוח המבטיח לכנסת ישראל ניצחון בעולם, המסוגל להעמיד אומה קטנה ומשועבדת, במרכז התרבות העולמית?

  הרב זאב סולטנוביץ' | איר תשס"ח
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ותכונות חייה י'

  רעיונות כלל אנושיים יכולים להיות מועילים לכנסת ישראל רק כשהם מורכבים ברעיונות המיוחדים לכנסת ישראל.

  הרב זאב סולטנוביץ' | איר תשס"ח
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ותכונות חייה ט'

  מה פירוש 'לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה'? התאמה פנימית קיימת בין תכונת נשמתה של כנסת ישראל לבין התגלות ה' בעולם.

  הרב זאב סולטנוביץ' | איר תשס"ח
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ותכונות חייה ח'

  כשאורה של כנסת ישראל מתגלה בעולם, כל המציאות מתברכת ומתענגת.

  הרב זאב סולטנוביץ' | איר תשס"ח
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ותכונות חייה ז'

  המוסר הטהור שבכנסת ישראל הינו מחובר ויונק מהקשר לאלוקים ומהקריאה בשם ה', ואינו מוסר המנותק ממקורו.

  הרב זאב סולטנוביץ' | איר תשס"ח
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ותכונות חייה ו'

  שתי נטיות טבועות באדם, להרע ולהיטיב, וכמה דרכים יש לאחד ביניהן. מהי הדרך המיוחדת של כנסת ישראל?

  הרב זאב סולטנוביץ' | איר תשס"ח
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ה'

  יש מי שמרגיש חי רק כאשר הוא נותן למישהו אחר מכות, יש מי שחי כאשר הוא מרוויח הרבה מאד כסף, או כאשר הוא מוציא לפועל תכנית מדעית או אמנותית. מתי כנסת ישראל מרגישה שהיא חיה? מהו סוד הקיום של עם ישראל?

  הרב זאב סולטנוביץ' | איר תשס"ח
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ד'

  מהות כנסת ישראל היא השאיפה להיטיב לכל, בלי שיור, בכמות ובאיכות.

  הרב זאב סולטנוביץ' | איר תשס"ח
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ותכונות חיה ג'

  פרק א'

  היכן מתגלה בחיים התשוקה לאלוקים של כנסת ישראל? כיצד מרווים את הצימאון לאל חי?

  הרב זאב סולטנוביץ' | איר תשס"ח
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ותכונות חיה ב'

  פרק א

  קיומו של עם נבחר מתאים לסדר ההויה כולה, שאינה ערוכה בשויון פשטני אלא יש בה גילויים שונים של רמות חיים. מהם גילויי החיים המיוחדים לכנסת ישראל?

  הרב זאב סולטנוביץ' | איר תשס"ח
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ותכונת חייה א'

  פרק א

  מהי משמעות הביטוי 'כנסת ישראל'? האם כנסת ישראל ועם ישראל הם מושגים זהים? מה היחס בין עם ישראל לבין עמים אחרים?

  הרב זאב סולטנוביץ' | איר תשס"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il