בית המדרש

x
 • וידאו
סינון על פי אורך שיעור
4 שיעורים
  undefined
  48 דק'
  מגילה

  קריאת מגילה ע"י קטן

  שיעור כללי- מגילה

  האם קטן יכול לקרוא את המגילה בשביל גדול? מהמשנה במגילה משמע שלא יכול, ואילו מההגדה של פסח משמע שיכול. השאלה הזו תלויה בשאלה אם 'תרי דרבנן' יכול להוציא 'חד דרבנן', ואולי אפשר להוכיח מברכת המזון, ומקידוש בשבת. * נחלקו הראשונים על מי מוטל דין חינוך - על האב או על הבן. * מחלוקת אחרונים לגבי ערבות נשים - האם אשה שקראה את המגילה יכולה להוציא נשים אחרות?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ב אדר ב' תשע"ט
  undefined
  1:31
  מגילה

  סיפורו הכפול של חג הפורים - אגרת מרדכי ואגרת אסתר

  בשיעור פורס הרב את שיטתו כיצד צריך ללמוד את סוגיות הגמרא - שימת דגש והקשבה למקורות המדוייקים את מביאים החכמים. מדוע פותחת מסכת מגילה דווקא בסוגיית לימוד התאריכים הנוספים של החג כשלחלק מהשיטות המשנה אינה להלכה, לפחות בזמן הזה? סוגיא זו פותחת צוהר להבנת עניין החג. אגרת אסתר - אוניברסלית, מגיעה לכל אחד. מול אגרת מרדכי - קשה, מחייבת את כולם.

  הרב שמעון קליין | ו' אדר התשע"ה
  undefined
  47 דק'
  מגילה

  המגילה - דרבנן או דאורייתא?

  מסכת מגילה: דפים ב' וג', ה' ע"ב ויד' ע"א

  עיון בשלש הלכות יחודיות לקריאת המגילה, הנותנות למצוה זו תוקף גדול יותר מאשר למצוות דרבנן אחרות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א אדר ב' התשס"ה
  undefined
  48 דק'
  מגילה

  גדרי אנוס במצוות - גדרי החיוב של קריאת המגילה

  מסכת מגילה: דפים ב' ע"א, יז' ע"א, יח' ע"א, יט' ע"ב

  שיעור זה עוסק בשאלה האם אנוס שפטור מקיום מצווה - נחשב בר חיובא? לשאלה זו כמה השלכות, ותוך כדי הדברים מתבררים גם יסודות הלכתיים נוספים.

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | ו אדר ב', תשס"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il