הזכרת גשמים

שאילת גשמים

פניני הלכה תפילה

ההמתנה לעולי הרגלים, דינו של השוכח לשאול גשמים, ארבעת ההחלפות בין חורף לקיץ, המסתפק אם ביקש גשמים, עצה כנגד הטעיות, זהירות מדינים מורכבים מדי, ההבדל בטעויות בין הזכרת גשמים לעשרת ימי תשובה.

הרב אליעזר מלמד | ז' חשוון תשסט