בא

מדרגות של חירות

המכות - שיעורים באמונה. בשיעור זה מתאר הרב את תהליך ביטולו של היצר הרע על כל שלביו, מזמן יציאת מצרים, דרך תקופת בית שני ועד לעתיד לבוא בימות המשיח.

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | מוצש"ק בא התשס"ד