בית המדרש

x
 • וידאו
סינון על פי אורך שיעור
49 שיעורים
  undefined
  40 דק'
  כי תצא

  מהותו של האמון

  שיחת מוצ"ש פרשת כי תצא תשפ"ב

  בן סורר ומורה - פרשה חינוכית, היחס לדברי התורה שנראים לא רלוונטיים בימינו , האמוּן - יסוד המשפחה וקיומו של העולם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ד אלול תשפ"ב
  undefined
  59 דק'
  קול צופייך

  שָׁמוֹט כָּל בַּעַל מַשֵּׁה יָדוֹ אֲשֶׁר יַשֶּׁה בְּרֵעֵהוּ

  שמיטת כספים - קול צופייך פרשת כי תצא תשפ"ב

  אף שמצוות שמיטת כספים בימינו היא מדרבנן, איסור מניעת נתינת צדקה או הלוואה מחשש שהשמיטה תשמיט את החובות הוא מהתורה גם בימינו. ואין לחשוש מהפסד בגלל שמיטת כספים שהרי הבטיחה התורה "כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידך".

  הרב שמואל אליהו | י' אלול תשפ"ב
  undefined
  33 דק'
  כי תצא

  רמב"ן על פרשת כי תצא - חלק ב'

  האם המצוות מועילות לקב"ה? מהו סוד שילוח הקן? מהי משמעות המילה "ממזר"?

  הרב חיים כץ | י"ב אלול תשפ"ב
  undefined
  31 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  רמב"ן על פרשת כי תצא - חלק א'

  מהן המצוות המחודשת בעניין בכור? מהו חטאו של בן סורר מורה? האם המצוות הן גזרות או שיש להן טעם? מהו טעמה של מצוות שילוח הקן?

  הרב חיים כץ | י"א אלול תשפ"ב
  undefined
  43 דק'
  כי תצא

  דאגה ואכפתיות לממון החבר

  שיחת מוצ"ש פרשת כי - תצא תשפ"א

  הזכות בריבוי המצוות. אכפתיות לממון של אחרים. כל המצוות הן חלקים של דבר אחד שלם. חומרת איסור ריבית. ה' שונא את המקטרגים על בניו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ג אלול תשפ"א
  undefined
  5 דק'
  כי תצא

  זהירות מנזק ישיר ועקיף

  אדם צריך להיזהר שלא לעשות נזק ישיר ולא נזק עקיף מובאות דוגמאות לכך.

  הרב יצחק בן יוסף | י"א אלול תשפ"א
  undefined
  47 דק'
  כי תצא

  היתד הנאמנה

  מהו היתד או העוגן השומר על אחיזתנו בארץ ישראל ועל קיומה של מדינת ישראל ואיך זה קשור למצות יתד תהיה לך על אזנך.

  הרב יצחק חי זאגא | י' אלול תשפ"א
  undefined
  57 דק'
  קול צופייך

  כוחם של ארבעים יום - מאלול עד כיפור

  קול צופייך פרשת כי תצא תשפ"א

  *בארבעים יום אדם יכול להתחיל להתגבר על מידות שהוא רוצה לתקן. וכמובן הכול בנוי על כך שבארבעים יום אדם נוצר, וכך נוצרת מדרגה חדשה בנשמתו בארבעים יום של מאמץ.

  הרב שמואל אליהו | י' אלול תשפ"א
  undefined
  44 דק'
  כי תצא

  רבדי מציאות רבים

  שיחה לפרשת כי תצא תשע"א

  מלחמה בין ישראל לעמים – מקורה בצד הרוחני * ליקוט ניצוצות הקדושה * הנקיות חלק מהקדושה * רגישות לנקיות * ריבוי המצוות זכות לישראל לרומם אותם * ביאור נידון על שם סופו בבן סורר * דיני שמים מלמדים מהי ההסתכלות הפנימית .

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א אלול תשע"א
  undefined
  26 דק'
  כי תצא

  "לא תלין נבלתו על העץ"

  שיחת מוצ"ש כי תצא

  - "לא תלין נבלתו על העץ" קדושת חוטא על אף שחטא - אחד מלקחי הקורונה, שאנחנו חיים את החיים שלנו בשפע ובנחת ולכן הקב"ה מוציא אותנו מהבתי כנסת כדי שנזכר בחורבן - צריך לדעת לנצל את הרגע ולנצל את הזמן בחודש אלול הזה כמיטב יכולתנו. -לכל בחור ישיבה יש שליחות ואחריות לא פחות מאשר חיילים בסיירת מטכ"ל.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | י' אלול תש"פ
  undefined
  1:01
  קול צופייך

  תְּקַע בְשׁוֹפָר גָּדוֹל לְחֵרוּתֵנוּ

  הלכות תקיעת שופר ביחיד

  *"הולכין למקום שתוקעין ואין הולכין למקום שמברכין". כי חיוב תקיעת השופר מדאורייתא. ואפילו אם בוודאות אין באותו מקום תפילה אבל בספק שיש בו שופר, אעפ"כ יש להעדיף את מקום ספק השופר כי הוא העיקר. *תקיעת שופר שלעתיד לבוא תהיה לשחרור עם ישראל משעבוד מלכויות, שהיא עיקר הגאולה, לפחות בראשיתה. כמו שיציאת מצרים והשחרור מפרעה והעבדות היו יסוד הגאולה ממצרים.

  הרב שמואל אליהו | ו' אלול תש"פ
  undefined
  32 דק'
  כי תצא

  הטוב והישר

  שיחת מוצ"ש פרשת כי תצא תשע"ט

  באחדות ננצח ◆ ארחץ בנקיון ◆ איזו היא דרך טובה ◆ שקר – תרחק! ◆ חפץ חיים? ◆ זכירת עמלק.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ג אלול ה'תשע"ט
  undefined
  49 דק'
  כי תצא

  עושים צדק

  זיוף במידות ומשקלות הוא זיוף אישיותי שימשיך לזיוף ביחסי איש ואשה ויגיע אף לזיוף מנהיגותי. תורת ישראל היא איזון אלוקי מדויק

  הרב יצחק חי זאגא | ו' אלול תש"פ
  undefined
  50 דק'
  כי תצא

  כח התורה

  היא מחוללת מהפכה ברצון ובנפש ומשיבה את הטבע הישראלי היא השירה הפנימית שצריכה להתפשט על כל גדות החיים הישראליים.

  הרב יצחק חי זאגא | י"ב אלול תשע"ט
  undefined
  2 דק'
  כי תצא

  עד שהרצפה תתייבש - פרשת כי תצא תשע"ט

  חיים אקשטיין בשתי דקות וחצי על פרשת כי תצא

  חיים אקשטיין | י"ב אלול תשע"ט
  undefined
  58 דק'
  קול צופייך

  אהבת ארץ ישראל של ה"בן איש חי" זיע"א

  *"ומכאן ילמוד האדם מוסר השכל, לשמור פיו ולשונו, לבל יוציא מפיו שום דיבור לא טוב, לגנות אפילו אמה אחת מארץ ישראל, הן מצד האויר, הן מצד קור וחום, הן מצד הפירות... כדי שלא יהיה בכלל מוציא דיבה על ארץ ישראל". *בשוב הרב יוסף חיים לבגדד הוא הביא איתו מעפרה של הארץ ופיזר אותו על רצפת בית הכנסת בו התפלל. הוא גם לקח אבן מאבני מירושלים שנקבעה בכניסה לבית הכנסת שינשקוה המתפללים.

  הרב שמואל אליהו | י' אלול תשע"ט
  undefined
  40 דק'
  כי תצא

  כוחנו הגדול – השפעת מעשי האדם

  שיחת מוצאי שבת פרשת כי תצא תשע"ח

  דיברה תורה כנגד יצר הרע • יפת תואר – ניצוץ קדושה • שר לכל אומה • נקיון וטהרה - בסיס למסילת ישרים • כוח של הרהור • שמירה מ'דיבור רע' בתקופת הבחירות • לשון הרע לשם שמים • דיבור, מחשבה ומעשה חיוביים – פועלים • הכנה לראש השנה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ד אלול תשע"ח
  undefined
  40 דק'
  כי תצא

  חיים מתוך הדרכה אלוקית

  שיחת מוצאי שבת פרשת כי תצא תשע"ז

  האחדות בישראל ◆ דרוש וקבל שכר ◆ מצוות שילוח הקן ◆ מתן שכרן של מצוות ◆ העול הטוב של המצוות

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ב אלול תשע"ז
  undefined
  59 דק'
  קול צופייך

  הבן איש חי – חכם עדיף מנביא

  פרשת כי תצא תשע"ח

  באדיבות אתר הרב

  הרב שמואל אליהו | יב אלול תשע"ח
  undefined
  50 דק'
  כי תצא

  גג העולם

  רחב על הגג, שאול על הגג, דוד על הגג, משיח על הגג, מעקה לגג אינו רק מצוה בטיחותית אלא התוכן העמוק של גאולת העולם

  הרב יצחק חי זאגא | אלול תשע"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il