תפילת הדרך וברכת הגומל

תפילת הדרך - הלכות מנהגים וסגולות

הלכות תפילת הדרך - מתי, ובאיזה מרחק נסיעה, נוסח הברכה ועוד.

הרב יצחק בן יוסף | י"ז אלול תשפ"ב