הרב אברהם שפירא

ה' אמר אני עושה

מתוך כנס אזכרה לרב אברהם אלקנה שפירא זצ"ל

אמר לי: כל השבוע תטריד אותי, רק לא ביום שלישי. מה יש לכבודו יום שלישי? אני צריך להכין שיעור לישיבה! אמרתי לו: זה שיעור, תוך שעה, שעתיים... יום שלם?! ענה לי: אני צריך להתייגע

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | ג' חשוון תשס"ח