נושאים שונים

והחי ייתן אל לבו

על שני מנהגי אבלות שמקורם פחות מבוסס ועל אחד שמופיע בשולחן ערוך, אך לא רבים מקיימים אותו.

הרב נחום גוטל