יום עיון בנושא בית המקדש- תשעה באב תשע"ז

ויבכו העם בלילה ההוא

מתוך יום עיון בנושא המקדש - תשעה באב תשע"ז

מתוך יום עיון בנושא המקדש - תשעה באב תשע"ז

הרב יואב חנניה אוקנין | ט' אב תשע"ז