תשובה

במקור שלי אני טוב גמור, אבא

הרב ידידיה מאיר | תשרי תשע"ח