יסודות בדיני ממונות

מזיק דבר הגורם לממון וממון השווה רק לבעליו

חושן משפט סימן שע"ח , שפ"ו

חושן משפט סימן שע"ח , שפ"ו

הרב יוסף שליט | ב' סיון