הרב אלישע וישליצקי

הרב היה בן אדם ולא מלאך

אזכרה לרב דבליצקי זצ"ל

אזכרה לרב דבליצקי זצ"ל

הרב שי כפיר | אלול תשע"ח