בבא בתרא

"טוען לפירות ירדתי" - בגדרי חזקת ממון

בבא בתרא דף ל"ג ע"ב

בבא בתרא דף ל"ג ע"ב

הרב אליהו לפשיץ | ט"ז אייר תשפ"ב