נושאים שונים

דמים בביתנו

התורה לא מסתפקת בהענשה של מי שפוגע בחברו במזיד או בשוגג, אלא מחייבת אותנו ליזום פעולת מנע מתוך צפי לסכנה עתידית הנשקפת לזולת. מצוות המעקה היא קריאה גם בשבילנו לדאוג למרחב בטוח לילדינו ולפועלים הבונים את ארצנו, כדי שלא יהיו דמים בבתינו.

הרב עדי בלכר | תשרי תשע"ט