תורה ומדע

מיתוס המאבק בין דת למדע

הרב משה רט | טבת תשע"ט